A Discussion on the Spatial Representation of the Ottoman Modernization: Urla Quarantine Building

Ebru Yilmaz                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 1-24, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Çatışma/ Savaş Durumlarında Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerinin Yönetimi

Saadet Gundogdu    Zeynep Gul Unal                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 25-56, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Covid-19 Pandemisi Sonrası Sosyalizasyon Sürecinin Etkileşim Mekânlarından Restoranlara Etkisi

Ildem Aytar Sever                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 57-67, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Design of Unique Urban Furniture in Outdoor Campus Areas

Hulya Ozturk Tel                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 68-83, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi Geleneksel Konutlarında İklimsel Konfor Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Sefika Ergin    Kubra Suna    Ozlem Yilmaz    Ersin Uysal                       

volume: 8, issue: 4, Pages: 84-104, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Atakan Bas    Dilek Akbulut                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 105-121, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Enerji Etkin Stadyum Tasarım Kriterleri

Selcuk Sayin    Emine Esin Ceylan                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 122-152, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Engelsiz Yerleşke için Mekânsal Erişilebilirlik Düzeyinin İyileştirilmesi; Mühendislik Fakültesi ve Yakın Çevresi, Pamukkale Üniversitesi

Ayse Ozdemir                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 153-174, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Geleneksel Konutta Yeniden Kullanım Kavramının Mekânsal Açıdan İncelenmesi: Zeynep Onbaşı Evi

Neslihan Yildiz                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 175-187, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Garden Design Principles and the Extensive Use of Water Elements in Villa d’ Este, Tivoli, Italy

Parisa Goker    Elmas Erdogan                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 188-204, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tugba Andac Guzel                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 205-215, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek

Beyza Onur Isikoglu                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 216-226, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

İlhan Tekeli’nin Beşeri Coğrafya Anlayışı ve Mekana Etkisi’nin Değerlendirilmesi

Hilal Ayci                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 227-233, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Kentsel Alanlardaki Bitki Örtüsünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanımı

Orhun Soydan    Ahmet Benliay                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 234-258, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Konut Alanı Tasarımına Geleneksel ve Çağdaş Konut Dokuları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Bakış

Fatma Kolsal    Ayse Deniz Yesiltepe                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 259-290, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Lise Binalarındaki Dolaşım Alanlarında Grafik Tasarım Elemanlarının Kullanılmasına Dair Bir Öneri

Mehmet Sarikahya    Gulcin Celik                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 291-297, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı

Ceyhun Sekerci    Pelin Yildiz                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 298-307, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Spatial Quality Assessment in Historical Urban Environment: Malatya-Battalgazi Case

Aysun Tuna                                   

volume: 8, issue: 4, Pages: 308-321, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü

Z. Ozlem Parlak Bicer    Fazil Akdag                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 322-346, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Water Savings in Sustainable Campuses: Example Of KTU Kanuni Campus

Elif Bayramoglu    Umut Buyukkurt                               

volume: 8, issue: 4, Pages: 347-353, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Yaşlıların Tercih Ettikleri Bitki Formları

Emine Tarakci Eren    Tugba Duzenli    Mustafa Var                           

volume: 8, issue: 4, Pages: 354-368, October 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file