Covid-19 Pandemisi Sonrası Sosyalizasyon Sürecinin Etkileşim Mekânlarından Restoranlara Etkisi

 

GİRİŞ İnsanlar kültürlerini öğrenmek ve hayatta kalmak için sosyal deneyimlere ihtiyaç duyarlar. Sosyalleşme temel olarak yaşam boyu öğrenme sürecinin tamamını temsil eder ve yetişkinlerin yanı sıra çocukların davranışları, inançları ve eylemleri üzerinde merkezi bir etkidir. Benliğin doğum ile var olmadığını, bunun yerine sosyal deneyimle geliştirildiğini savunan araştırmacılar, sosyal deneyim sembolü olarak sosyalleşme eylemini gösterirken, bunu gerçekleştiren insanların ise, her eylemde anlam bulma eğiliminde olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çalışma, içinde bulunduğumuz kriz durumuna göre insanların yaşadıkları mekânları doğru yönde dönüştürme koşullarının neler olduğunun bir araştırmasıdır. Her türlü mekân için yapılabilecek bu araştırma, hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan etkileşim mekânlarından olan restoranlar üzerinden ele alınacaktır. Makale etkileşim mekânlarının iç mekânları oluşturan ana unsurlara dokunmadan donanımsal özellikleri üzerinde yapılabilecek bir takım değişikliklere dikkat çekmektedir. Kurgulanan iç mekân yapılarının kullanıcı için ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, kriz sonrası bu mekânların yeniden düzenlenmesinin kullanıcıların sağlıklarının yanı sıra risksiz bir şekilde sosyalleşebilme olanağı sağlaması acısından da son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde etkileşim alanlarının dönüştürülebilirliği iç mekânsal çerçeve de değerlendirilmekte ve mekânsal gelişme ile normalleşme sürecinde ki dönüştürülebilirlik kavramı arasındaki ilişkinin kurulmasında kullanılabilecek olası yöntemler incelenmektedir.