Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü

 

ÖZET Sanayi devrimiyle birlikte başlayan ve devam etmekte olan antroposen çağıyla birlikte insanın doğaya olan (zararlı) etkisi en yüksek düzeye ulaşmış ve dünya çevresel ve iklimsel olarak önemli (istenmeyen) değişikliklere uğramış/uğramaktadır. Pek çok felaket senaryosunun da zeminini oluşturan doğadaki bu değişiklikler birçok alanda acil önlemler alınmasını gerektirmektedir. Günümüzde ekoloji ve sürdürülebilirlik kelimelerinin bu denli popülerlik kazanmasının en temel sebebi de doğayla yeniden barışma zorunluluğunun başgöstermesidir. Bu bağlamda diğer pek çok alanda olduğu gibi mimarlık alanında da ekoloji ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Yapılan araştırma bu kavramlara (ekoloji ve sürdürülebilirlik) farklı bir perspektiften bakmakta ve geleneksel kültür mirasımız olan nitelikli (ve genellikle tescilli) tarihi yapılar üzerinden ekolojik mimarlığın izini sürmektedir. Çalışma kapsamında Kayseri’nin Talas kentinde bulunan ve 19. yüzyılda yapılmış olan Amerikan Koleji yapıları, günümüzde uzlaşılan ekolojik mimarlık kriterleri kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bu kriterlerin önemli bir kısmının bu yapılarca sağlandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bulgulardan referansla, günümüz ve ilerisi için, ekolojik, doğayla barışık ve enerji etkin yapılar üretmek konusunda öneriler geliştirilmiştir.