Lise Binalarındaki Dolaşım Alanlarında Grafik Tasarım Elemanlarının Kullanılmasına Dair Bir Öneri

 

ÖZET Ergenlik döneminde olan lise öğrencilerinin dersten sıkıldıklarında, üzgün veya mutlu olduklarında, başkalarına anlatamadıkları düşüncelerini okul duvarlarına ve masalarına karalamalar yaparak sergiledikleri gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmesi için iç mekânlarda grafiti öğelerini kullanarak, mimariyle grafiti sanatını birleştirip öğrencilerin duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak ve okulu sevdirmektir. Ayrıca, eğitim yapılarının iç ve dış mekânlarında boş bırakılan duvarların öğrenciler tarafından tasarlanan öğelerle süslenmesi öğrencilerin mekâna karşı aidiyet hissini güçlendireceği, aynı zamanda eğitim yapısının da kendi kimliğini oluşturmasına imkân vereceği ve bu tecrübenin öğrencilerin yaşadığı mekânı sahiplenmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla lisede eğitim-öğretim gören 35 öğrenciyle grafiti etkinliği yapılmıştır. Yapılan etkinlik sonrası lise öğrencilerinin gösterdiği olumsuz davranışları grafiti çalışmaları ile yenebilecekleri belirlenmiş olup okullarda grafiti yapılabilecek alanlar öneri olarak sunulmuştur. ABSTRACT It was observed that high school students, who were in adolescence, were exhausted from the lesson, when they were sad or happy, by displaying their thoughts that they could not tell others by scribbling on the school walls and desks. The aim of this research is to help students express their feelings by using the graffiti elements in interior spaces, to help students express their feelings and to love the school so that students can express their feelings and thoughts in a comfortable way. In addition, it is thought that the decoration of the walls left inside and outside of the educational buildings with elements designed by students will strengthen students' sense of belonging to the space, at the same time, the educational structure will enable them to form their own identity and this experience will enable them to own the place where the students live. For this purpose, graffiti activities were carried out with 35 students studying in high school. After the activity, it was determined that high school students can overcome their negative behaviors with graffiti studies and the areas where graffiti can be done in schools are offered as suggestions.