Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı

 

ÖZET Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme süreci iç mimarlık eğitim ve pratiğini etkilemiştir. Bu çalışma dijital tasarım yaklaşımlarından biri olan parametrik tasarımın iç mimarlık eğitim ve pratiğinde kullanımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda iç mimarlık eğitim ve pratiğinden örnekler verilerek, günümüzdeki durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada iç mimarlık pratiğinde parametrik tasarım yaklaşımının uygulanıyor olduğunu görmekle birlikte ulusalda iç mimarlık eğitim müfredatında sınırlı sayıda yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda hem iç mimarlık eğitiminde hem de pratiğinde parametrik tasarım yaklaşımına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Parametrik tasarıma ilişkin teorik bilgi ve pratiğin bir arada kullanılması önerilmektedir. ABSTRACT The development of technology and the digitization process have affected the education and practice of interior architecture. This study was carried out to determine the use of parametric design, one of the digital design approaches, in interior architecture education and practice. In this context, today's situation is tried to be revealed by giving examples from interior architecture education and practice. In the study, while seeing that the parametric design approach is applied in interior architecture practice, it is concluded that there is a limited number of places in the interior education curriculum in the national. Accordingly, it is thought that parametric design approach is needed in both interior architecture education and practice. It is suggested that theoretical knowledge and practice related to parametric design should be used together.