CURRENT ISSUE

 

A Discussion on the Spatial Representation of the Ottoman Modernization: Urla Quarantine Building

Ebru Yilmaz                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 1 - 24

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Çatışma/ Savaş Durumlarında Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerinin Yönetimi

Saadet Gundogdu    Zeynep Gul Unal                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 25 - 56

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Covid-19 Pandemisi Sonrası Sosyalizasyon Sürecinin Etkileşim Mekânlarından Restoranlara Etkisi

Ildem Aytar Sever                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 57 - 67

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Design of Unique Urban Furniture in Outdoor Campus Areas

Hulya Ozturk Tel                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 68 - 83

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi Geleneksel Konutlarında İklimsel Konfor Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Sefika Ergin    Kubra Suna    Ozlem Yilmaz    Ersin Uysal                       

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 84 - 104

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Atakan Bas    Dilek Akbulut                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 105 - 121

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Enerji Etkin Stadyum Tasarım Kriterleri

Selcuk Sayin    Emine Esin Ceylan                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 122 - 152

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Engelsiz Yerleşke için Mekânsal Erişilebilirlik Düzeyinin İyileştirilmesi; Mühendislik Fakültesi ve Yakın Çevresi, Pamukkale Üniversitesi

Ayse Ozdemir                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 153 - 174

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Geleneksel Konutta Yeniden Kullanım Kavramının Mekânsal Açıdan İncelenmesi: Zeynep Onbaşı Evi

Neslihan Yildiz                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 175 - 187

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Garden Design Principles and the Extensive Use of Water Elements in Villa d’ Este, Tivoli, Italy

Parisa Goker    Elmas Erdogan                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 188 - 204

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tugba Andac Guzel                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 205 - 215

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek

Beyza Onur Isikoglu                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 216 - 226

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

İlhan Tekeli’nin Beşeri Coğrafya Anlayışı ve Mekana Etkisi’nin Değerlendirilmesi

Hilal Ayci                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 227 - 233

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Kentsel Alanlardaki Bitki Örtüsünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanımı

Orhun Soydan    Ahmet Benliay                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 234 - 258

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Konut Alanı Tasarımına Geleneksel ve Çağdaş Konut Dokuları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Bakış

Fatma Kolsal    Ayse Deniz Yesiltepe                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 259 - 290

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Lise Binalarındaki Dolaşım Alanlarında Grafik Tasarım Elemanlarının Kullanılmasına Dair Bir Öneri

Mehmet Sarikahya    Gulcin Celik                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 291 - 297

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı

Ceyhun Sekerci    Pelin Yildiz                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 298 - 307

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Spatial Quality Assessment in Historical Urban Environment: Malatya-Battalgazi Case

Aysun Tuna                                   

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 308 - 321

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü

Z. Ozlem Parlak Bicer    Fazil Akdag                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 322 - 346

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Water Savings in Sustainable Campuses: Example Of KTU Kanuni Campus

Elif Bayramoglu    Umut Buyukkurt                               

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 347 - 353

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Yaşlıların Tercih Ettikleri Bitki Formları

Emine Tarakci Eren    Tugba Duzenli    Mustafa Var                           

Volume: 8, Issue: 4, October - 2020

Pages: 354 - 368

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file