Eski Doğubayazıt Hükümet Konağı, Kazı-Proje ve Uygulaması Hakkında Bir Araştırma

Sahabettin Ozturk                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 1-21

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Analysis and Typology Studies on Aqueducts in Historical Kırkçeşme Water System

Filiz Karakus    Z. Gediz Urak    Zühal Ozcan                           

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 22-37

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Ekolojik Mobilya Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme

Bilge Yararel    Ildem Aytar Sever                                

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 38-45

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Engelsiz Çocuk Oyun Alanlarının Engelli Çocuklar Tarafından Kullanılabilirliği

Gulbin Cetinkale Demirkan                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 46-57

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Evaluation of the Surface of Diyarbakir Grand Mosque Façade in the Semantic and Syntactic Dimensions

Berivan Ozbudak Akca                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 58-72

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Garrett Eckbo’nun Tasarım Yaklaşımı: Yerleşim Planları Üzerinden Bir Değerlendirme

Gul Simsek                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 73-94

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Gated Communities as a Way of Lifestyle

Bulent Unal                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 95-105

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Göçebe Yaşam Biçimleri ve Mekansal Aidiyet İlişkisinin Mobilya Tasarımı Özelinde İncelenmesi

Tulay Canbolat                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 106-117

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Görkemli Bir Mekân Olarak Roma Evi Bahçesi

Cilga Resuloglu                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 118-129

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Hotel Adaptation for Travellers with Disabilities (TWD): A Design Oriented Analysis

Burcu Pehlivanoglu                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 130-143

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: 20. Yılında Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER)

Muge Bahceci    Aybike Yenel                               

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 144-152

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mathematical Trace of Dimensional Hierarchy in the World Heritage Selimiye Mosque

Pinar Kisa Ovali    Hatice Kiran Cakir    Mustafa Kemal Bozaci                           

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 153-163

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Osmanlı Döneminden Günümüze Adliye KurumlarıTarihçesi, Mimarisi ve Bir Örnek: Gaziantep Eski Hükmet Konağı ve Adliye Binasının Yeniden İşlevlendirilmesi Kültür ve Sanat Merkezine Dönüşüm Süreci

Turkan Uzun                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 164-210

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Overdesign: An Ontological Point of View

Serkan Gunes    Cigdem Gunes                               

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 211-220

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Relationship between the Spatial Depth and Window Opening Amasya, Hatuniye District Rahduvanlar and Seven-Kazak Mansion Sample

Meltem Erbas Ozil    Mine Baran    F. Demet Aykal                           

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 221-243

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Tasarım Eğitiminde Stüdyo ve Eleştiri Kültürü

Cagri Bulhaz    Burcak Bulhaz                               

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 244-259

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

The Evaluation of the Architectural Programme of Modern Art Museums

Nazli Nazende Yildirim                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 260-274

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

The Rural Houses of Akçakese – Istanbul

Elif Suyuk Makakli                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 275-291

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Traditional Ottoman - Turkish Houses in Northern Greece

Ismet Osmanoglu    Mine Nezntet Oglou                               

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 292-317

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Vitrin Aydınlatmalarında Tercih Edilen Aydınlatma Elemanının Fark Edilebilirliğe Katkısı

Necmi Kahraman                                   

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 318-326

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Waterscapes – Water Games and their Perceptual Descriptions in Pre-School Children Paintings

Tugba Duzenli    Serap Yilmaz    Elif Merve Alpak    Abdullah Cigdem                       

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 327-342

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Yerel ve Yenilikçi Bir Yapı Olarak Jean Marie Tjibaou Kültür Merkezi ve Detaylarının İncelenmesi

Zeynep Bedir    Seher Guzelcoban Mayuk                               

volume: 7, issue: 5, December - 2019

Pages: 343-354

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file