Göçebe Yaşam Biçimleri ve Mekansal Aidiyet İlişkisinin Mobilya Tasarımı Özelinde İncelenmesi

 

ÖZET Hareket halinde yaşam biçimi, tarihte bilinen göçebe toplumların bıraktığı kültürün etkisi ile günümüzde “modern/kentli göçebe” olarak adlandırılan kesimin ortak noktasını oluşturmaktadır. Mesken tutmak insanoğlunun en temel arayışının, varoluşunun bir parçasıdır.Tasarım tüm tarihi boyunca mesken tutmak üzerine şekillendirilmiştir. Güvende olma, sahip olma ve kimlik ihtiyacı, günümüz yaşam biçimleri ile kendin olmak, farklılaşmak ve bu farklılığı hayatında benimseyerek, kendini tamamlanmış hissetmek olarak karşılanmaya başlanmıştır. Günümüz yaşam şartlarında,bireylerin zorunlu ya da isteği doğrultusunda mobil olma halleri artış göstermektedir. Kısa ya da uzun süreli hareket halindeki bireylerin,seyahat etme nedenleri birbirinden farklı olsa daortak ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar içerisinde bireylerin, “ait olma" duygusunun karşılanması önem kazanmaktadır. Özellikle bireyin önemli bir gereksinimi olan, kimliğinden parçalar taşıyan mobilya tasarımları, hareket halinde olma vemekânsal aidiyet ilişkisinin etkileşiminde önemli rol oynamaktadır. Bu etkileşimde mobilya tasarımlarınitelikli örnekler üzerinden incelenmektedir. Mevcut tasarımların kullanıcının ihtiyaçlarına ve mekânsal aidiyet duygusuna katkısının analizi, bu çalışmanın başlıca sorunu olmuştur. ABSTRACT On the move lifestyle is the common ground of the people currently called "modern/urban nomads" with the effect of the culture left by the historic nomad societies. Settling in is part of the most basic pursuit, the existence of humankind. Design has been shaped around settling in throughout its history. The need to be safe, to own, to have an identity has transformed with the lifestyles of the day into being yourself, becoming different and feeling complete by embracing this difference in life. Today's living conditions increase the instances of necessarily or voluntarily being on the move. Although individuals who are on the move for short or long term have different reasons for travel, they have common needs. Among these needs, meeting the "belonging" feeling of the individuals has become important. Especially furniture designs, which is an important need of the individuals and carry parts of the individual's identity plays an important role in the interaction of the relation between being on the move and spatial belonging. Furniture designs are analyzed by qualified examples in this interaction. The main challenge of this study is the analysis of the contribution of current designs on the user needs and spatial belonging.