Ekolojik Mobilya Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme

 

ÖZET İnsanlığın gelişim süreciyle birlikte mobilya da gelişmiş, günümüzde sadece gereksinim olmaktan çıkarak sosyo-kültürel bir simge halini almıştır. İçinde bulunduğumuz dünyada, insan nüfusuyla birlikte dünya rezervlerinin tüketimi de artmış sonucunda ekosistemin verdiği tepkiyle karşı karşıya gelinmiştir. Doğayla savaşamayacağının farkına varan insanoğlu onunla iş birliğine yaparak yeni üretim sistemleri arayışına girmeye başlamıştır. Ekolojik dengeleri korumanın öneminin kavranması günümüz ekolojik mobilyalarının tasarlanma sürecini de başlatmıştır. Ekolojik tasarımlar; çevreyi mümkün olduğunca saf haliyle korumaya çalışarak insan-doğa ilişkisini dengelerken diğer yandan tasarımcıya estetik bakımdan farklı olanaklar tanıyarak birer iletişim nesnesi haline gelmiştir. Tasarım kriterleri bu yönde değişmiş, öncelik “ekoloji” olarak belirlenmeye başlamıştır. Mobilya tarihine bakıldığında, ilk çağlarda yapılan mobilyaların ekolojik özellikleri yönünden günümüzden daha ileri bir anlayışa sahip olduğu görülmektedir. Günümüzde ahşap dışında doğada çabuk çözünen, ayrışırken doğaya zehirli gaz vermeyen ve öz yapıları doğa verilerine dayanan teknolojik malzemeler bulunmaktadır ve bu malzemeler işlenerek biçimlendirilip ekolojik mobilyalar haline getirilmektedir. Ancak üretim aşamasında teknolojik işlemlerden geçen bu malzemelerin, işlenme aşamasında da doğaya zarar vermemelerinin sağlanması “ekolojik” olarak adlandırılabilmelerinin ön koşulu olmalıdır. Bu araştırmada ekolojik mobilya çeşitleri, yeni malzemeler ve üretim teknikleri tasarım bağlamında ele alınarak ekolojik mobilyanın oluşum ve gelişim süreçleriyle birlikte incelenecektir.