Engelsiz Çocuk Oyun Alanlarının Engelli Çocuklar Tarafından Kullanılabilirliği

 

Özet Çocuk gelişiminde önemli bir rol üstlenen çocuk oyun alanlarının planlama ve tasarım aşamasında, farklı yaş gruplarına ve farklı yeteneklere sahip çocuklar ile ailelerinin taleplerini karşılayabilmesine özen gösterilmelidir. Böylece bütün çocukların eşit olduğu mekanlar yaratılmış olacak aynı zamanda çocukların mekanı bağımsız ve birlikte kullanmalarına olanak verilmiş olacaktır. Ayrıca diğer çocuklarla sosyalleşerek fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlanacaktır. Bu araştırmada, engelli bireylere yönelik tasarlanan, tasarım aşamasında bazı özel önlemleri gerektiren engelsiz parklar,kullanılabilirlik açısından peyzaj tasarımı kriterleri ve ilgili standartlar doğrultusunda irdelenmiştir. Usability of Unimpeded Children Playgrounds by Disabled Children Abstract Planning and desinging of playgrounds which are important for children develoğment is cared about meeting demands of different age groups and the kids who have different talents and also their parents. As a result of this, these places will be create for kids who are equal and children will use these places independently and together. Also these will help children on their social, entellectual and psychological development. That means children will be healtier individuals in the future. Inthisstudy, the unimpeded playgrounds designed which need special precautions for disabled individuals are examined in the direction of landscape desinging criterias and related standarts for usage.