Tasarım Eğitiminde Stüdyo ve Eleştiri Kültürü

 

ÖZ Türkiye de tasarım eğitiminin kurgusu, dinamik yapısı ve stüdyoların yürütülüş biçimleri nedeni ile diğer disiplinlerin konu anlatım alanlarından farklılık göstermektedir. Tasarım bölümlerinin vazgeçilmez alanları olan stüdyolar; tasarımcı adayları ile ders yürütücülerinin birlikte yol aldıkları, tasarım sürecinin başlangıç noktasından başlayıp tüm evreleriyle birlikte bu süreci deneyimledikleri alanlardır. Stüdyo ortamında eleştiri türlerinin ele alındığı bu çalışmada tasarım eğitimi açısından eleştiri olgusunun önemi vurgulanmaktadır. ABSTRACT The editing of the design instruction, with its dynamic structure and by the execution styles, are different then the other diciplines studios by the expression ways of the subject. The studios, where are indispensable areas of the design departments; are the fields where designer candidates and course instructors create together, beginning from the starting point of the design process and experiencing this process with all their phases. In this study, which deals with types of criticism in the studio environment, the importance of criticism in terms of design education is handled.