Eski Doğubayazıt Hükümet Konağı, Kazı-Proje ve Uygulaması Hakkında Bir Araştırma

 

ÖZET İshak Paşa Sarayı’nın batı yamacında kurulu eski Doğubayazıt kenti, 1940’lı yıllardan sonra, günümüz düz ovadaki yerleşim alanına taşınarak, batıya doğru hızla büyümeye devam etmiştir. 1955 yılından sonra İshak Paşa Sarayı’nın batı yamacındaki eski şehirde, yaşam sona ermiş, bölge Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından arkeolojik sit alanı olarak, tescil etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan üç yıl sonra, 1926 yılında Doğubayazıt İl Hükümet Konağı mahalli ustalar tarafından inşa edilmiştir. Doğubayazıt’ta son yıllarda tarihi alanda birçok kurum ve kuruluş tarafından kültürel yapılara yönelik onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. Hükümet Konağı tamamıyla toprak altında olduğu için, bugüne kadar hakkında herhangi bir araştırma ya da bilimsel bir incelenme yapılmamıştır. Hükümet Konağı’nın koruma projesi, 2015 yılında Ağrı Valiliği ve Doğubayazıt Kaymakamlığı tarafından başlatılmıştır. Yapıya ait tüm mimari koruma proje ve raporlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılarak, 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Eski Hükümet Konağı’nın onarım ve uygulama çalışmaları 2017-18 yılları arasında tamamlanmış, çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları ise halen devam etmektedir. A Study on Old Doğubayazıt Government Office's Excavation Work ABSTRACT Old City of Doğubayazıt that was located at western hillside of the Ishak Pasha Palace has been growing rapidly towards west relocating to the current settlement area in the plateau since 1940s. The Old City at the western hillside of Ishak Pasha Palace was depopulated after 1955 and the area is registered as archaelogical protected area by the Ministry of Culture and tourism. Government Office for Doğubayazıt Province was built by local master builders in 1926. During recent years, many renovation and land use planning works have been done by various institutions and organizations in Doğubayazıt. Any survey or scientific study about the Government Office was not conducted so far because of its being underground entirely. Protection Project of the Government Office has been started in 2015 by Ağrı Governorate and Doğubayazıt District Governorate. All architectural protection projects and raports have been done by Directorate of Restoration Programme in Van Yüzüncü Yıl University's, Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture and completed in the year of 2017. Restoration and Application projects of the Old Government Office are completed between the years 2017 and 2018 and its landscape and land use planning works have been continuing currently.