The Role and Importance of Landscape Planning in Spatial Planning

Tugba Ustun Topal    Asli Korkut                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 1-18, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Covid-19 Pandemisi Sonrası Turizm-Sanat Mekanlarına Yaklaşım; Galataport Örneği

Ildem Aytar Sever                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 19-25, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosu'nda Çevre Analizlerinin Tasarım Sürecine Etkisi

Tugce Pekdogan    Melik Efeoglu    Secil Secal Sarigul                           

volume: 11, issue: 4, Pages: 26-33, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Katmanlı Üretim Teknolojileri ile Üretilen Giyilebilirlerde Hibrit Yapıların Sürdürülebilir Tasarım ve Üretim Bakımından Değerlendirilmesi

Sukran Ozkan    Bulent Onur Turan                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 34-58, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

“Garden houses” Design: Sugar Factory Laborers Housing Cooperatives, Kayseri

Filiz Sonmez                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 59-76, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Identity-Based Sustainable Conservation Strategies in Rural Heritage Sites

Zeynep Ozkaya    Humeyra Birol                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 77-93, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Strüktür Sanatçısı Felix Candela’nın Eğrisel Formlardaki Yenilikçi Bakışının Mimariye Etkisi

Izzettin Kutlu    Asena Soyluk                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 94-106, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Aesthetic Analysis of Art and Architecture of the Uyghur Period in Central Asian Turkish Art

Tugce Celik                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 107-123, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Examination of Contemporary Additions Made with Adaptive Reuse of Historic Building Heritage

Yenal Takva    Cagatay Takva    Fulya Goksen    Zeynep Yesim Ilerisoy                       

volume: 11, issue: 4, Pages: 124-136, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

MMuş Eski Hükümet Konağı Koruma, Proje ve Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma

Sahabettin Ozturk                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 137-160, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Otel Yapılarında Yapay Aydınlatma: Hatay, ‘‘Jasmin Konak’’ Butik Otel Örneği

Bora Yildirim    Merve Erikli                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 161-184, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Ev Telefonundan Mobil İletişime: Telefonun Evdeki Yerinin ve İlişkili Nesnelerin Dönüşümü

Havva Beril Bal                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 185-200, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Physical Development and Change Process of Trabzon Kaleici (Hisar) Settlement Area

Saliha Tascioglu                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 201-214, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Mimari Tasarım Eğitimi

Sema Balcik    Rusen Yamacli                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 215-232, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Kamusal Mekânlarda Evrensel Tasarım ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Anil Suvari                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 233-246, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mekansal Adalet Kavramı Bağlamında Tarihi Alanların Morfolojik Yaklaşımla Değerlendirilmesi: Amasya İçeri Şehir Örneği

Cumhur Olcar    Merve Ozkaynak                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 247-261, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Fiziksel ve Sanal Müze Deneyimlerinde Mekânsal Okunabilirlik Üzerine Değerlendirmeler

Sumeyra Akgun    Hare kilicaslan    Nur Banu Ozbalta    Emin Utku Tasdelen                       

volume: 11, issue: 4, Pages: 262-277, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii A.Ş. Fabrika Yerleşkesinin Zeytin Pres ve Salamura Yapı Adasının Mimari Açıdan İncelenmesi

Nedime Tuba Yusufoglu                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 278-295, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

A Cost Efficient Method Analysis of Energy Efficient Improvement of Historic Buildings

Gokhan Genc    Ercan Aksoy                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 296-309, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

İklime Duyarlı Kentsel Tasarım İlkeleri ile Gelişen Kent Kimliği: Kanada Kış Kenti Örnekleri

Yelda Durgun Sahin    Cigdem Belgin Dikmen                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 310-331, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Rule-Based Mamdani-Type Fuzzy Modelling of Buildings Annual Heating Energy Need in Design of Industrial Buildings in Konya-Turkey

Gonca Ozer Yaman    Murat Oral    Kevser Dincer    Fatih Canan                       

volume: 11, issue: 4, Pages: 333-354, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Sürdürülebilir Yapı Tasarımı; Yapı Bilgi Modelleme Destekli Bir Alan Çalışması

Seyda Acil    Hasan Polat                               

volume: 11, issue: 4, Pages: 354-369, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

A Comparison of the Qualifications of Urban Public Open Spaces and the Evaluation of their Activities: A Pilot Study in Ankara, Turkey

Fulay Uysal Bilge                                   

volume: 11, issue: 4, Pages: 370-387, October 2023

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file