Otel Yapılarında Yapay Aydınlatma: Hatay, ‘‘Jasmin Konak’’ Butik Otel Örneği

 

ÖZET Geçmişte oteller, yalnızca konaklama hizmeti veren küçük yapılar olarak düşünülürken, günümüzde bu yapılar spor aktiviteleri yapılan, çeşitli toplantı ve organizasyonlar düzenlenen, ve buna benzer birçok farklı işleve yanıt veren yapılar haline gelmiştir. Dolayısıyla, bu yapılardaki aydınlatma düzenlerinin de bu farklı işlevlere yönelik oluşturulması gerekmektedir. Otel iç mekanlarının aydınlatılmasında, öncelikli olarak buralarda gerçekleştirilecek işlevler göz önünde bulundurularak, sağlıklı görme koşullarının sağlanması gerekmektedir. Sonrasında yaratılmak istenen atmosfer doğrultusunda, estetik bir takım olguların ön plana çıkarılmasına yönelik aydınlatma düzenleri oluşturulabilir. Bu çalışmada otel yapılarında yapay aydınlatma konusu ele alınmıştır. Antakya’da bulunan Jasmin Konak Butik Otel’in aydınlatma düzenleri incelenerek, aydınlatma ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. ABSTRACT In the past, hotels were thought of as small structures that only provide accommodation services, but today these structures have become structures that respond to many different functions such as sports activities, various meetings and organizations. Therefore, the lighting schemes in these structures need to be created for these different functions. In the lighting of hotel interiors, it is necessary to provide healthy vision conditions by considering the functions to be performed in these places. Then, in line with the atmosphere to be created, lighting schemes can be created to bring a number of aesthetic phenomena to the forefront. In this study, the issue of artificial lighting in hotel buildings is discussed. The lighting schemes of Jasmin Konak Boutique Hotel in Antakya were examined and evaluated in line with the lighting principles.