Strüktür Sanatçısı Felix Candela’nın Eğrisel Formlardaki Yenilikçi Bakışının Mimariye Etkisi

 

ÖZET Bu araştırmada, 1950’li yıllarda Felix Candela’nın eserleri ile yapılarda daha sık tasarlanmaya başlanan eğrisel formun, mimari yapılarda kullanımı ve günümüz mimarlık-mühendislik disiplinini şekillendiren tasarımcılar ile ilişkisi ele alınmıştır. Strüktür ve formun deneysel buluşmalarının en önemli örneğini sunan Candela’nın Santiago Calatrava ve Zaha Hadid eserlerinde eğrisel formların kullanımına verdiği ilham araştırılmıştır. Öncelikle Candela eserlerinin incelendiği çalışmada, Candela’nın öğrencisi ve iş ortağı olan Santiago Calatrava’nın ve Candela eserlerini vurgulamak için hiperbolik paraboloid paviliyon tasarlayan Zaha Hadid’in yapı tasarımlarındaki eğrisel form kullanımları incelenmiştir. Çalışmada, durum çalışması ve düzeylerine göre ilişkisel araştırma olmak üzere iki adet nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Candela’nın tasarımlarında yenilikçi form arayışlarının yalnızca inşa edildiği dönemi ve bölgeyi değil, yüzyıllar içerisinde çeşitli birçok bölgeyi etkilediği görülmüştür. Farklı işlevlerde kullanılan eğrisel formlar, Candela sonrası geniş açıklıkları geçmek dışında tasarım ögesi olarak kullanılmıştır. Calatrava ve Hadid’in strüktürel tasarım yaklaşımlarının ve heykelsi eğrisel form kullanımının Candela’nın etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak mimarlar, diğer mimarlar dahil birçok kaynaktan örneğin doğadan, modadan, sanattan esinlenebilmektedir. Mimarlığın dilini anlamak için bir projenin veya bir akımın diğerlerini nasıl etkilediğini görmek etkileyici olmaktadır. Bu açıdan Zaha Hadid ve Santiago Calatrava yaşadığı zamana göre farklı strüktürel bir yaklaşım ortaya koyan Felix Candela’yı derinlemesine anlayarak kendi eğrisel form tasarımlarını genç mimarlara ilham verecek eserlere dönüştürmüşlerdir. The Effect of Structural Artist Felix Candela's Innovative Perspective on Curved Forms on Architecture ABSTRACT In this research, the use of curved form in architectural buildings were discussed. Curved form started to be designed more frequently in with the works of Felix Candela in the 1950s and this study examined Felix Candela and his designs relationship with the designers who are most famous in today's architecture-engineering discipline. The use of curved forms in the architecture of Santiago Calatrava and Zaha Hadid were investigated with Candela, who built the most important example of the experimental structure and form. In this study, first of all, Candela's works were explored. Afterward, the use of curved forms in the works of Santiago Calatrava (Candela's student and later business partner) and Zaha Hadid (designed a hyperbolic paraboloid pavilion to emphasize Candela) were examined. In the study, two qualitative research methods were used; (1) case study and (2) correlational research. Curved forms were used as a design composition, apart from crossing the wide openings after Candela. As a result of this study, the structural design approaches of Calatrava and Hadid and the use of sculptural curved forms have noticed the influence of Candela. Architectural design is a process that follows the ideas of previous architects, sometimes receiving a verdict and sometimes leading to complete rejection, but the interaction never ends completely.