MMuş Eski Hükümet Konağı Koruma, Proje ve Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma

 

ÖZET Muş Eski Hükümet Konağı, Muş merkez Minare Mahallesi’nde yer almaktadır. Konağın güneyi bitişik parsel, kuzey, doğu ve batısı ise yollar ile çevrilidir. Yapı, iki katlı, kırma çatılı ve iç avlulu dikdörtgen planlı olarak tasarlanmıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan Muş Eski Hükümet Konağı’na ait herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. 1950 yılında bina edilen yapının banisi ve hamisi bilinmemektedir. 1975 yılına kadar Eski Hükümet Konağı olarak kullanılmış, daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muş Lisesi ve 2009 yılına kadar ise Alpaslan Sağlık Lisesi olarak eğitim amaçlı hizmet vermiştir. Muş Eski Hükümet Konağı, 1990 yılında anıt sivil mimarisi olarak tescil edilmiştir. Yapı, 2016-17 yıllarında onarılıp işlev değişikliği yapılarak günümüzde Muş Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Muş Eski Hükümet Konağı, son derece yalın inşa edilmiş, yonu taş, moloz taş, tuğla, betonarme, mozaik, metal, ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Muş Eski Hükümet Konağı, mimari açıdan olduğu kadar toplumun geçmişinde önemli kamu görevlerini yerine getirildiği, bir yapıdır. Tarih süreç içerisinde Muş halkının sosyal, kültürel, sevinç ve kederlerinin yaşadığı yapının günümüze kadar kullanılması yaşayan kent hafızası olarak oldukça önemlidir. Muş Eski Hükümet Konağı, geçmişten bugüne ve geleceğe mimari kültürün aktarılmasında önemli bir köprünün kurulmasına, yeni nesiller için kültürel birikimlerinin sürdürülmesine önemli katkılar sağlamış ve sağlayacaktır. A Survey on Preservation, Project and Applications for Old Government House of Muş ABSTRACT Old Government House of Muş is located in the Minare Quarter of central Muş. The Government House is surrounded by attached plot from south and by roads from north, east and west. The building was designed as a two-storey, rectangular layout with hipped roof and inner yard. Old Government House of Muş is under the Ministry of Finance’s property ownership and does not have an inscription. A contractor and a sponsor is not known for the building that had been built in the year of 1950. It has been utilized as Old Government House until 1975 and then served as Muş High School by Provincial Directorate of National Education and Alpaslan Medical High School until 2009 by educational purposes. Old Government House of Muş is registered as monumental civic architecture in the year of 1990. The building has been using as Muş Municipal Services Building today over a functional change and renovation between years of 2016 and 2017. Old Government House of Muş was built simply to the extreme and pitch-faced stone, rubblestone, mosaics, metal and wood are used as the construction material. Old Government House of Muş is important from the aspect of being a public building as much as from architectural aspect, in the society’s past. It is quite important utilization of the building where Muş people’s social, cultural, joyful and woeful experiences have occured during historical process. Old Government House of Muş has been contributing to found a bridge that is important on transferring architectural culture from past to today and future and to leading cultural accumulation for next generations considerably and will continue to do so.