Sovereignty Over the Streets: Understanding of the Use of Mosquito Device in the Streets by the Application of the Space Syntax Method

Asli Agirbas                                   

volume: 6, issue: 5, Pages: 1-12, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

A Research on Turkish Packaging Industry in terms of Sustainability

Ceyda Ozgen    Nigan Bayazit                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 13-38, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Sürdürülebilir Yapı Örneği Olarak Yazd’da Konut Analizi

Seyhan Yardimli    Amin Shahriary    Derya Gulec Ozer                           

volume: 6, issue: 5, Pages: 39-53, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Evaluating the Social Domains within the Campus of Afyon Kocatepe University with the Pragmatic Dimension of the Semiotic Method

S. Ebru Okuyucu    Gamze Coban                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 54-70, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Evaluating the Influence of Environmental Design Elements on the Legibility of a Shopping Mall

Elif Gunes                                   

volume: 6, issue: 5, Pages: 71-93, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Evrensel Tasarım Yaklaşımının Şehir Planlama Disiplini Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

H. Filiz Alkan Meshur    Merve Tekin                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 94-111, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mimarlık-Şehircilik Öğrencileri ile Kent İçinde Atölye Deneyimi ya da “Kenti Oyuncak Etmek”

Guldehan Atay    Omer Devrim Aksoyak                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 112-126, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Two Design Paradigms Head to Head: A Comparative Analysis of Hong Kong Design Instituteand Jockey Club Innovation Tower

Hakan Anay                                   

volume: 6, issue: 5, Pages: 127-149, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Tasarımda Mesleki Terminoloji Karmaşası Üzerine Bir Çözümleme

Serkan Gunes    Hatice S. Kesdi                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 150-157, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Orta Nitelikli Konutların Pencere Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Kemal Yildirim    Kubulay Cagatay    Nazli Nazende Yildirim    Cemal Doruk Ertunc                       

volume: 6, issue: 5, Pages: 158-175, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Internet of Things on the Axis of Design and Technology Interaction: IOT Products as a New Product Paradigm

Merve Coskun    Abdullah Togay                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 176-204, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Istanbul; the Outgrowing City

Ozgur Ozkan                                   

volume: 6, issue: 5, Pages: 201-222, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Erzincan Kent Merkezi yayalaştırma Projesine Yönelik Tutum ve Beklentiler

Seher Ozkazanc    Hayri Ulvi                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 223-238, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Türkiye Tıbbi Cihazlar Sektörüne Yönelik Bir İnceleme: Ürün Geliştirme Süreçlerinin İnsan Merkezli Tasarım Üzerinden Değerlendirilmesi

Nilay Gulfer Kose    Abdusselam Selami Cifter                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 239-262, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Kentsel Dönüşümün Mahalle Sürdürülebilirliğine Etkisi: Bursa Ataevler Mahallesi Örneği

Selen Durak    Tulin Vural Arslan    Oya Deniz    Imran Satis                       

volume: 6, issue: 5, Pages: 263-292, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mimarlık Eğitimi Meslek Pratiğinin Simulasyonu Olmalı mı?: Akademi, Büro ve Şantiye Alanlarında Yarı Yapılandırılmış Mülakat Yöntemi ile Bir Değerlendirme

Hilal Ayci    Zeynep Yesim Ilerisoy                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 293-314, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Interpretation of Visual Documents from 20th Century in Restitution of the Towers and Walls at the East Facade at the Inner Walls Area of Diyarbakir

Emine Ekinci Dagtekin                                   

volume: 6, issue: 5, Pages: 315-332, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

An Investigation on the Effect of Drawing Techniques towards Students’ Performance and Perception in Architectural Education

Timucin Harputlugil    Sila Cankaya Topak    H. Nur Ozkan Ozturk                           

volume: 6, issue: 5, Pages: 333-359, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Assessment of Thermal Tourism Facilities (TTFS) from the Perspective of Ecological Architecture - The Case of Eastern of Turkey

Nurtekin Ozen    Fatma Kurum Varolgunes                               

volume: 6, issue: 5, Pages: 360-380, December 2018

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file