Mimarlık-Şehircilik Öğrencileri ile Kent İçinde Atölye Deneyimi ya da “Kenti Oyuncak Etmek”

 

Mimarlık ve Şehircilik fakültelerinin teorik ve pratik derslerden oluşan yoğun programları, öğrencinin kendi deneyimine dayalı faaliyetlerle desteklendiğinde, eğitim sürecindeki bireysel gelişim açısından çok daha olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bu bağlamda eğitim süreci boyunca sözü edilen program yoğunluğuna paralel olarak gerçekleştirilen konferans, panel, seminer, sergi, çalıştay v.s. gibi etkinlikler; öğrencilerin mimari üretimde rol alan çeşitli aktörler ile tanışabilmesi ve mimarlığa dair perspektiflerinin gelişmesi bakımından değerli görünmektedir. “Kenti Oyuncak Etmek” başlığı ile oluşturulan atölye çalışması bu öngörü ile oluşturulan, İKSV tasarım bienaline paralel olarak 2014 ve 2016 yıllarında MSGSÜ Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ile birlikte yürütülen, bundan sonra da her iki yılda bir yapılması planlanan bir etkinliktir. Bu etkinlik, özellikle öğrencilerin mimarlık ve şehircilik eğitimlerinin bir parçası olarak kent içinde gözlem yaparak, kentteki çeşitli aktörlerle ilişki kurabilmek suretiyle, kentle etkileşimlerini artırmayı hedeflemektedir. Makalede, şimdiye dek iki kez gerçekleştirilmiş olan bu atölye çalışmalarında hedeflenen konularla birlikte çalışmaların sonuç aşamaları serimlenerek, bu yönde yapılan atölye çalışmalarının mimarlık eğitiminin formel kapsamı dışında ne yönde eğitici bir rol üstlendiği aktarılacaktır. Bu aktarımın amacı, kent-mimarlık arayüzünde ortaya konan çalışmaların eğitim sürecindeki katkısı üzerine tartışmaların genişletilmesidir.