Türkiye Tıbbi Cihazlar Sektörüne Yönelik Bir İnceleme: Ürün Geliştirme Süreçlerinin İnsan Merkezli Tasarım Üzerinden Değerlendirilmesi

 

ÖZET Tıbbi cihaz sektörü, global pazarda olduğu gibi Türkiye'de de hızla gelişen önemli sektörlerden biridir. Türkiye tıbbi cihazlar sektörü ile ilgili raporlara bakıldığında domestik pazarın yüksek oranda ithal ürünlere bağımlı olduğu, Türk Malı tıbbi cihazlara karşı da hem yerli hem de global pazarda bir ön yargı olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma kapsamında, belirtilen ön yargının sektördeki endüstri ürünleri tasarımı eksikliğinden kaynaklanabileceği düşünülmüş ve iki aşamalı bir kalitatif araştırmayla firmaların tıbbi cihaz geliştirme süreçleri literatür çalışması sonucunda belirlenen insan merkezli tasarım gereksinimleri (tıbbi Cihaz kullanılabilirliği, hasta Güvenliği, kullanıcı arayüzü, kullanım hatası, kullanıcı deneyimi ve ergonomi/insan faktörleri) üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın ön bilgi toplama aşamasında 17 firmayla mülakat çalışması gerçekleştirilmiş, daha sonra 5 firmanın ürün geliştirme süreçleri detaylı olarak ikinci bir mülakat çalışmasında incelenmiştir. Sonuç olarak Türkiye tıbbi cihazlar sektörünün insan merkezli tasarımdan fayda sağlayabileceği, bu sayede de daha iyi ürünler ortaya koyarak hem yerel hem de uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırabileceği kanısına varılmıştır.