Tasarımda Mesleki Terminoloji Karmaşası Üzerine Bir Çözümleme

 

ÖZET Mesleki terminoloji, hem meslek içi özelleşmiş bilginin üretimi ve sunumu hem de gerek eğitim sürecinin gerekse pratiğe dayalı uzman paylaşımının etkin ve özel iç iletişimi için esastır. Mesleki terminolojide yaşanan problemler mana (maksat) ile lafız (söyleyiş) farkı oluşmasına, amaçlanan tartışma eksenin oturamamasına, anlam olarak ittifak edilmeyen hususlarda sonu gelmeyen tartışmalara yol açmaktadır. Çalışma tasarım süreçlerinde kullanılan bazı ifadeleri içerik, kapsam ve iç ilişkileri açısından sorgularken, konu hakkında geleceğe dönük değerli tartışmalara zemin hazırlama amacını taşımaktadır. Bu anlamda tasarım süreçlerinde kullanılan kavram, nosyon, fikir, düşünce anlayış ve yaklaşım gibi ifadeleri tasarım bağlamında örneklerle açıklanacaktır.