Orta Nitelikli Konutların Pencere Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

 

ÖZET Bu araştırmada, konut pencerelerinin parapet yüksekliği, pencere açılış şekli, kullanılan kilit sistemi gibi özellikleri ilekatılımcıların bu yönde istek ve memnuniyet durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla, Ankara'nın Eryaman Bölgesinde bulunan Eryaman Kaya Evleri Sitesi apartman konutları araştırma ortamı olarak seçilmiştir. Araştırılan 2+1 ve 3+1 konutlarda yaşayan katılımcıların pencere özelliklerine yönelik değerlendirmeleri ayrıntılı bir anket yardımıyla tespit edilmiştir. Sonuçta, araştırılan konut pencerelerinin %98,7’sinde emniyet kilidi kullanılmadığı, katılımcıların önemli bir kısmının pencere parapet ölçülerini yeterli ve güvenli bulduğu, pencerelerinde çift fonksiyonlu döner + düşer kanat ile sürme kanadın olmasını istediği, yine katılımcıların yarısınında pencerelerinde emniyet kilidi istediği tespit edilmiştir.