A Fiction of Refunctioning: Analysis of a Late Modern Industrial Facility in Sivas with Studio Experience

Ugur Tuztasi    Pinar Koc                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 1-16, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

A Form-Based Study: Integrating the Manhattan Bridge into the Urban Fabric

Asli Agirbas                                   

volume: 8, issue: 2, Pages: 17-23, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Analysis of Mega Transportation Projects in Istanbul and Identification of Priority Response Areas and Planning Parameters

Ayca Ilhan    Gorkem Gulhan                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 24-42, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Bir Endüstri Mirası Olarak Antalya Dokuma Fabrikası

Kutay Karabag                                   

volume: 8, issue: 2, Pages: 43-56, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Ergonomic Investigation of Computer Laboratories of Çay Vocational and Technical High School in terms of Students

Necmi Kahraman    Rasim Dermez    Abdi Atilgan    Ali Unlu                       

volume: 8, issue: 2, Pages: 57-67, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

"This Article has been retracted by the author" Erzurum Kenti Mekânsal Gelişimi ve Bu Gelişimi Belirleyen Etmenlere İlişkin Bir Çözümleme

Gul Simsek                                   

volume: 8, issue: 2, Pages: -----, April 2020

Manuscript Type: -

Manuscript Language: -

Abstract  Download pdf file

 

Exploring the Preferences for Micro-Apartments

Nezar Mabrouk H. Soub    Ipek Memikoglu                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 88-99, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Geleneksel Konutların Korumasında Afet Kararlarının Etkisi: Kapadokya Örneği

Funda Solmaz Sakar    Yegan Kahya                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 100-113, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Genç Odalarının Kişiselleştirilmesinde Mobilya ve Mefruşatların Dekorasyondaki Rolü

Tugba Andac Guzel                                   

volume: 8, issue: 2, Pages: 114-123, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

İnşaat Sektöründe Yüklenici Firma Ölçeğine Göre BIM Kullanımının Araştırılması

Hulya Bahceci    Hasan Polat                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 124-136, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Integration of Hacking Mindset and Practice to Industrial Design Education

Seda Duman                                   

volume: 8, issue: 2, Pages: 137-149, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Kurumsal Kimlik Bağlamında Bölümlü Mağazaların Fiziksel Çevre Faktörlerinin Değerlendirmesi

Busra Keyvanoglu-Parmaksiz    Feray Unlu                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 150-166, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mimarlığın Diğer Sanat Dalları ile İlişkisi

Gulsah Uner    Ebru Erdogan                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 167-179, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Occupant Views on Environmental Effects of Trabzon Square Urban Transformation Project

Tugba Duzenli                                   

volume: 8, issue: 2, Pages: 180-191, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Thinking through the Adjectives in the Early Phases of Design Process: The Case of Travel Suitcase Design Project

Gizem Hediye Eren    Ozden Sevgul                               

volume: 8, issue: 2, Pages: 192-207, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Üniversite- Kent Etkileşiminde Melez “Üçüncü Mekan” Kavramı Doğrultusunda “Rizomatik Kampüs Yerleşim Sistemi Modeli” Önerisi

Imran Gumus                                   

volume: 8, issue: 2, Pages: 208-224, April 2020

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file