Kurumsal Kimlik Bağlamında Bölümlü Mağazaların Fiziksel Çevre Faktörlerinin Değerlendirmesi

 

ÖZET Bu araştırmada, kurumsal kimlik bağlamında bölümlü mağazaların fiziksel çevre faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara'da Panora Alışveriş Merkezinde bulunan Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazaları araştırma ortamı olarak seçilmiştir. Bu mağazaların iç mekân kullanıcılarının fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmeleri, ayrıntılı bir anket yardımıyla tespit edilmiştir. Sonuçta, kullanıcıların çoğu, araştırma kapsamındaki bölümlü mağazaların kurumsal kimliği ile iç mekân tasarımı arasında bir bağ olduğunu belirtmiş, bu bağın kurulmasında fiziksel çevre faktörlerinin büyük ölçüde etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. İki farklı kurumsal kimliğe sahip bölümlü mağazanın fiziksel çevre faktörlerinin farklılaşmasının, kurumsal kimlikle kurdukları bağdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, farklı yaş ve cinsiyet gurubundaki kullanıcıların, bölümlü mağazaların fiziksel çevre faktörlerini değerlendirmeleri ve kurumsal kimliğini algılamalarının kısmen farklı olduğu tespit edilmiştir. Evaluation Relating to Physical Environment Factors of Department Stores within Scope of Corporate Identity ABSTRACT In this research, it is aimed to evaluate physical environment factors of department stores within scope of corporate identity. For this reason, Mudo Concept and Boyner Department Stores in Ankara Panora Shopping Center have been selected as research environment. Evaluations of these stores’ interior users in relation to physical environment factors have been determined via a detailed survey. In conclusion, most of the users has stated that there is a relation between corporate identity and interior design of these stores and it is determined that physical environment factors have a big impact on establishing this relation. It is understood that physical environment factors of department stores with two different corporate identity become distinct and this distinction is caused by their relation with corporate identity. Moreover, it is determined that users from different age and gender groups have a partially different view regarding their evaluation about physical environment factors of department stores and their perception about corporate identity of department stores.