Akköy (Yalova/Türkiye) Kırsal Mimarisinde Konut Cephelerinin Tipolojik Analizi

Sahin Durak    Sonay Ayyildiz                               

volume: 5, issue: 4, Pages: 1-21, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Analyzing the Turkish House with respect to Flexibility Strategies

Ozge Islamoglu    Gulay Usta                               

volume: 5, issue: 4, Pages: 22-43, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Eğitim Alanlarındaki Gürültünün Değerlendirilmesi – KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği

Mustafa Kavraz                                   

volume: 5, issue: 4, Pages: 44-57, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Emotional Design of Printed Fabrics Using the Aesthetics of Arabic Calligraphy

Sahar Ahmed                                   

volume: 5, issue: 4, Pages: 58-70, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Geçici Afet Konutlarının Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi: Van Depremi Konteyner Konutları

Bulent Unal    Emel Akin                               

volume: 5, issue: 4, Pages: 71-88, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Kendini Örgütleyen Sistemleri Tasarım Problemi Olarak Tanımlamak

Deniz Ekmekcioglu    Meltem Ozkaraman Sen                               

volume: 5, issue: 4, Pages: 89-101, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Küreselleşme Sürecinde Kopya Yoluyla Elde Edilen “Taklit Mobilyalar”

Sebnem Ertas    Elif Sonmez    Zeynep Nilsun Konakoglu                           

volume: 5, issue: 4, Pages: 102-116, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mimarlıkta Mit ve Metinlerarasılık: Eisenman’dan Fujýmoto’ya Izgara

Yusuf Civelek                                   

volume: 5, issue: 4, Pages: 117-128, October 2017

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file