Küreselleşme Sürecinde Kopya Yoluyla Elde Edilen “Taklit Mobilyalar”

 

Dünya çapında toplumların ilişkilerindeki etkileşim, paylaşım ve bunların yaygınlaşma süreci olan küreselleşme, son yıllarda birçok disiplin için önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu disiplinler arasında, teknolojideki gelişmeler, bilginin ve farkındalığın yaygınlaşması, sınırların kalkması gibi unsurlardan etkilenen tasarım disiplini ve demimarlık mesleği de bulunmaktadır. Tasarım son yıllarda her yere ve herkese ulaşılabilme ve anlaşılabilme adına evrensel bir kimliğe bürünmüştür. Bu tasarımların yaygınlaşması ve tanınırlığı açısından olumlu bir süreç iken aynı yöntemlerle tasarlanmış birbirine benzeyen, tekrar eden ürünlerin arttığı da görülmüştür. Böylelikle bu sürecin bir yönüyle de yaratıcılığı negatif yönde etkilediği söylenebilmektedir. Çalışmada;80’li yıllarda küreselleşmenin, endüstri devrimi sonrası seri üretime geçişi hızlanan mobilya tasarımına yansımaları ele alınmış, G. Lippold’in (1923) tanımlamalarına göre form, detay,oran/orantı ve malzeme açısından kopya yoluyla taklit edilen ünlü tasarımcıların mobilyaları, görsel ve teknik nitelikler üzerinden tartışılmıştır. Böylelikle bilginin yaygınlaşması, evrensel olma, ulusların bütünleşmesi, sınırların kalkması anlamına gelen küreselleşme sürecinin kopya olarak piyasaya sunulan ünlü tasarımlarla “mobilyada taklit”’i tetiklediği ortaya konmuştur.