Eğitim Alanlarındaki Gürültünün Değerlendirilmesi – KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği

 

ÖZET Eğitim yapılarında, eğitim sürecinin amacına ulaşabilmesi için fiziksel koşulların optimum düzeylerde olması büyük önem taşımaktadır. Bu fiziksel koşullar içinde en önemlilerinden biri de gürültüdür. Gürültünün iç ve dış mekanlarda olumsuz etki oluşturmaması için standartlarda belirtilen değerlerin altında düzeylere sahip olması gerekmektedir. Bu durumun belirlenmesi için de öncelikle mekanlarda gürültü düzeylerinin ölçme yoluyla elde edilmesi gerekmektedir. Standart düzeyin üzerinde elde edilen değerlerin standart düzeyin altına indirilmesi için ise önlemlerin alınması gerekmektedir. Yapılan çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsünde araç ve yaya trafiğinin etkili olduğu 21 noktada gerçekleştirilen gürültü düzeyi ölçümü değerlendirilmiştir. Ayrıca, dış alan gürültüsünün etkili olduğu alanlara yakın konumda bulunan 3 adet binanın iç mekanında gerçekleştirilen gürültü düzey ölçümleri de değerlendirilmiştir. Yapılan ölçümler sabah, öğle ve akşam saatlerinde üç farklı zaman diliminde 10 dk. aralıklarla gerçekleştirilmiş olup elde edilen Eş Değer Gürültü Düzeyleri ile Anlık Maksimum Gürültü Düzeyleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin belirtmiş olduğu sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. ABSTRACT Physical conditions have to be optimum levels for effective educational period in education buildings. Noise is one of the most important physical conditions. The noise levels in indoor and outdoor places have to be under values signified standarts related to noise levels because of their negative effective on people. First of all, the noise levels should been measured in the places in order that this condition is determined. In the following process, some fundamental precautions should been taken in order that the values obtained over standart levels reduce below the levels. In this study, noise level measurements have been evaluated at 21 points fairly effected from noise belonging to vehicles and pedestrians in Karadeniz Technical University Kanuni Campus. In addition to this, noise level measurements have been evaluated at 3 points in interior places of 3 buildings which are close location effective noisy outdoor areas. The Equivalent Noise Levels and Maximum Time-Weighted Noise Levels obtained by the measurements were compared with minimum noise levels for indoor and outdoor areas described at WHO (World Health Organization) and “Directive Relating to the Assessment and Management of Environmental Noise” of Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization.