Kendini Örgütleyen Sistemleri Tasarım Problemi Olarak Tanımlamak

 

ÖZET Çalışmanın temel amacı, kendini örgütleyen sistemleri yaratıcı toplumlar bağlamında bir tasarım problemi olarak tanımlamaktır. Kendini örgütleyen sistemler, yerel bağlamda toplumların ihtiyaçlarının karşılanamadığı durumlarda gözlemlenmektedir. Bir toplumun ihtiyacı olan temel hizmetlerin (ulaşım, eğitim, iletişim, vb.) üst örgütler (devlet, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, vb.) tarafından karşılanamadığı veya önerilen çözümlerin toplum tarafında karşılık bulamadığı durumlarda yerel topluluklar kendi problemlerini yerel çözümler ile karşılamaktadır. Bu şekilde oluşan sistemlerin üst örgütler tarafından tekrar ele alındığı durumlarda tanımlanabilecek tasarım problemleri oluşmaktadır. Çalışmada bu tasarım problemlerinin oluşumu ve problemlerin çözümlenmesinde tasarımcının rolüsosyal inovasyon yaklaşımları bağlamında tartışılacaktır. ABSTRACT The aim of this study is to define self-developing systems as a design problem in the context of creative communities. Self-developing systems can describe in order to satisfy unmet local needs. If the basic services (transportation, education, communication, etc.) of a community can’t be solved by organizations (government, municipal corporation, non-governmental organizations, etc.) or fails to meet the solutions with their basic needs, communities could be used to solve their problems with local solutions. These systems can be defined as a design problem when organizations reconsider these solutions to adapt globalized systems. In this research the emergence of design problems and the role of designer will be discussed under social innovation context.