Geleneksel Türk Konaklarının İncelenmesi, Yozgat Konakları

Murat Kilic    Destegul Ozdemir                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 1-13, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Görme Engellilerin Konutlarının İç Mekân ve Mobilyalarına Yönelik Sorunlar ve Çözümlerin Belirlenmesi

Oguzhan Uzun    Mehmet Sarikahya                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 14-27, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Sürdürülebilir Tasarımda Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: BEST-DGNB

Meryem Gecimli                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 28-37, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Demiryolu Yapılarının Ankara’daki Oluşumu

Ozgur Yakin                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 38-54, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Gordion-Frig Dönemi Mobilyaları

Ayse Sungurlu    Inci Purlusoy    Murat Kilic                           

volume: 9, issue: 4, Pages: 55-65, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Uncovering Lynn’s Theory of Architecture: The Role of the Concept of Time for Dynamic Form Creation

Yelin Demir Altintas    Ulku Incekose                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 66-77, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Oelsner- Arû İmar Planının Hazırlık Süreci, 1944-1945: Kayseri Vilayet Gazetesi Haberlerinin Analizi

Filiz Sonmez    Semra Arslan Selcuk                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 78-98, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Appropriation of Church Buildings in Northern Cyprus

Yasemin Ince Guney    Hulya Yuceer                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 99-112, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Tarihi Çevrelerde Görsel Kirlilik: Trabzon Semerciler-Kemeraltı Sokağında Bir Araştırma

Ayse Sagsoz    Suleyman Ozgen                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 113-127, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Göbekli Tepe’nin Mekân Dönemselleştirmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Cagri Bulhaz    Ayse Gokmen                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 128- 137, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Geleneksel Konutun Çok İşlevli Yapısını Türk Edebiyatı Üzerinden Okumak

Merve Akdas                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 138-147, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

"This Article has been retracted by the authors" Refunctioning of the Inactive Industrial Buildings: An Investigation on the Kadıköy Hasanpaşa Gasworks

Sinem Gunes    Selma Kayhan Tunali                               

volume: 9, issue: 4, Pages: -----, October 2021

Manuscript Type: -

Manuscript Language: -

Abstract  Download pdf file

 

Lületaşı İşleme Zanaatının Ustaların Mesleki Yönelim ve Yaklaşımları Bağlamında Güncel Durumunun Belirlenmesi

Seyda Senay Elmas    Dilek Akbulut                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 175-193, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Mimarlıkta Makine Öğrenmesi: Bibliyometrik Bir Analiz

Makbule Ozdemir    Semra Arslan Selcuk                               

volume: 9, issue: 4, Pages: 194-207, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

A Study on Restoration of Ayaş Şeyh Muhittin Mosque which is an Example of Ankara Traditional Mosque Architecture

Filiz Karakus                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 208-220, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Tasarım ile Firmaların Finansal Performası Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi

Adem Varol                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 221-234, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Van-Akdamar Manastırı Koruma ve Onarımına Bir Bakış

Sahabettin Ozturk                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 235-268, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Menteşeoğulları Beyliği Dönemi Hamamları’nın İncelenmesi ve Morfolojik Analizi

Meliha Havva Oz    Arzu Ozen Yavuz                               

volume: 9, issue: 4, Pages:  269-293, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Konut Yaşama Alanları Mobilya Düzenlemesinde Farklılıklar, Site Örneği

Hamide Temel                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 294-302, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Sürdürülebilirlik Bağlamında Marmara Mermeri ve Güncel Tasarım Örnekleri

Gamze Alptekin                                   

volume: 9, issue: 4, Pages: 303-318, October 2021

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file