Geleneksel Türk Konaklarının İncelenmesi, Yozgat Konakları

Murat Kilic    Destegul Ozdemir                               

volume: 9, issue: 4, October - 2021

Pages: 1-13

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Görme Engellilerin Konutlarının İç Mekân ve Mobilyalarına Yönelik Sorunlar ve Çözümlerin Belirlenmesi

Oguzhan Uzun    Mehmet Sarikahya                               

volume: 9, issue: 4, October - 2021

Pages: 14-27

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

Sürdürülebilir Tasarımda Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: BEST-DGNB

Meryem Gecimli                                   

volume: 9, issue: 4, October - 2021

Pages: 28-37

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file