Design for Collective Consciousness in Urban Place

Safak Erkayhan                                   

volume: 4, issue: 3, Pages: 1-22, July 2016

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Determining Perceptual and Functional Quality in Dwelling Kitchens: Samples of Selcuk University TOKI Apartments

H. Derya Arslan    Kemal Yildirim    Filiz Canseven                           

volume: 4, issue: 3, Pages: 23-40, July 2016

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Mesaj - Kullanıcı İlişkisi Üzerine Deneysel Bir İrdeleme

Erkan Aydintan                                   

volume: 4, issue: 3, Pages: 41-55, July 2016

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

The Effect of Traditional Turkish Arts into Derviş Zaim Movies

Halim Esen                                   

volume: 4, issue: 3, Pages: 56-70, July 2016

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Yaratıcılık ve Oyun Kavramlarının Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde İncelenmesi

Derya Gulec Ozer    Orkunt Turgay                               

volume: 4, issue: 3, Pages: 71-89, July 2016

Manuscript Type: Article

Manuscript Language: Turkish

Abstract  Download pdf file