Design for Collective Consciousness in Urban Place

Safak Erkayhan                                   

volume: 4, issue: 3, July - 2016

Pages: 1-22

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Determining Perceptual and Functional Quality in Dwelling Kitchens: Samples of Selcuk University TOKI Apartments

H. Derya Arslan    Kemal Yildirim    Filiz Canseven                           

volume: 4, issue: 3, July - 2016

Pages: 23-40

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Mesaj - Kullanıcı İlişkisi Üzerine Deneysel Bir İrdeleme

Erkan Aydintan                                   

volume: 4, issue: 3, July - 2016

Pages: 41-55

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file

 

The Effect of Traditional Turkish Arts into Derviş Zaim Movies

Halim Esen                                   

volume: 4, issue: 3, July - 2016

Pages: 56-70

Type: Article

Language: English

Abstract  Download pdf file

 

Yaratıcılık ve Oyun Kavramlarının Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde İncelenmesi

Derya Gulec Ozer    Orkunt Turgay                               

volume: 4, issue: 3, July - 2016

Pages: 71-89

Type: Article

Language: Turkish

Abstract  Download pdf file