Balıkesir Kent Dokusundaki Tarihi Yapılarda Görülen Bozulmalar ve Yapıların Koruma Sorunları

 

Özet Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılan yapıların tamamı, doğal sürecin yanı sıra yine insan eliyle çeşitli bozulmalara maruz kalmaktadır. Modernleşme hareketleri, yapım teknolojilerinin gelişmesi ile hızlanan kentleşme süreci ile makro ölçekte, kent tarihi yapı stokunu koruyamaz hale gelmiştir. Hemen her Anadolu kenti bu değişimi yaşarken Balıkesir’in tarihi dokusu da bu durumdan etkilenmiştir. Bu çalışma, Balıkesir’in tarihsel gelişimine paralel olarak eskiden bugüne kentin ticari, sosyal ve kültürel anlamda merkezini oluşturan ve sekiz mahalle ile sınırlandırılan alanda; 80’li yıllardan günümüze kadar çoğu tescil altına alınan, tarihsel anlamda nitelikli olan yaklaşık 180 yapı gözleme dayalı olarak incelenerek yapılarda görülen bozulmaları tespit etmeyi ve yapıların koruma sorunlarını tartışmayı amaçlamaktadır.