Yeşil Bina Kullanımının Önemi ve Türkiye’de Yeşil Bina Kullanımı

 

Özet Giderek küreselleşen dünyada, küresel ısınmanın etkisiyle iklimsel değişiklikler, kirlilik, su sorunu ve doğal kaynakların yok olmaya başlaması, günümüzde sürdürülebilirlik kavramını giderek daha önemli hale getirmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı ve mimarlığın önemli bir sonucu olarak ‘sürdürülebilir mimari’ ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir mimari; tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de gündem olan ve bu alanda çalışmaların arttığı çok önemli bir konudur. Etrafımıza baktığımızda her geçen gün daha da artan şekilde, binalar ve gökdelenlerin inşa edildiğini görmekteyiz. Bu binaların ve gökdelenlerin yapım aşamasında birçok doğal kaynak tüketilmekte ve ortaya çıkan atıkların çevreye salınımıyla doğaya ciddi zararlar verilmektedir. Yapı sektörünü durduramayacağımız için, bu sektörün neden olduğu çevre kirliliğini ve enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen ‘yeşil bina’ kavramını ve bu kavramın kullanımını destekleyen çözümler üretmeliyiz. Bu bağlamda bu çalışmada, yeşil bina kavramının önemi ve Türkiye’de yeşil bina kullanımı konularının üzerinde durulmuştur. The Importance of Using Green Building and Green Building Use in Turkey Abstract In an increasingly globalized world, climate change, pollution, water problem and the disappearance of natural resources are making the concept of sustainability more and more important with the effect of global warming. As a result of sustainability concept and architecture, “sustainable architecture” emerges. Sustainable architecture; As in all the world, which raised a very important issue in Turkey and an increase in work in this area. When we look around, we see that buildings and skyscrapers are increasing day by day. During the construction of these buildings and skyscrapers, many natural resources are consumed and serious damage to the nature is caused by the release of the wastes emitted to the environment. Since we cannot stop the building sector, we should produce solutions that support the concept of 'green building' and its use, which aims to reduce environmental pollution and energy consumption caused by this sector. In this context, this study focused on the importance of the concept of green building and green building topics of use in Turkey.