Okul Bahçelerinin Peyzaj Tasarımı ile Yeniden Değerlendirilmesi, Trabzon Prof. İhsan Koz İlkokulu Örneği

 

ÖZET Yaşadığımız çağın en büyük problemlerinden biriside doğaya karşı bilinç düzeyinin yeterli olmamasıdır. Doğa ile kayıp olan iletişimimizi tekrar kurabilmek, kaynakların etkin kullanımını sağlayabilmek ve toplumun tamamına bu bilinci aşılayabilmek için çocuk yaştaki eğitim oldukça önemlidir. Eğitim, ebeveyn ile başlamasına karşın önemli bir bölümü eğitim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle eğitim kurumlarının sahip olduğu bahçe alanları öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanında bilinç düzeylerinin gelişiminde de oldukça önemlidir. Çoğu okul bahçesi yeterli fiziksel alana sahip olsa bile, doğal alanlar barındırmamaktadır. Çalışma kapsamında, Prof. İhsan Koz İlkokulu örnekleminde, okul bahçesinde belirlenen kullanılmayan atıl bir alanın, küçük maddi destekler ve öğrencilerin dahil edileceği uygulama ile işlevsel, sürdürülebilir ve geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı doğa dostu bir alana çevrilebileceği hazırlanan örnek peyzaj tasarımı ile değerlendirilmiştir. Proje okulun imkanları, öğretmen, veliler ve öğrencilerin katılımı ile uygulanmıştır. Yapılan projenin sağlayacağı imkanlar ile uygulamalı ve teorik eğitim kalitesinin yükselebileceği, fiziksel-zihinsel gelişiminin, doğaya, sürdürülebilirliğe, geri dönüşüme olan bilinç düzeyinin arttırılabileceği düşünülmüştür. Reassessment of School Gardens with Landscape Design, Example of Trabzon Prof Ihsan Koz Primary School ABSTRACT One of the biggest problems of our age is that the level of consciousness towards nature is not sufficient. Education at childhood is very important in order to re-establish our lost communication with nature, to ensure efficient use of resources and to instill this awareness in the whole society. Although education starts with parents, most of it is provided by educational institutions. For this reason, garden areas owned by educational institutions are very important in the development of consciousness levels as well as the physical and mental development of students. Although most school gardens have sufficient physical space, they lack natural areas. Within the scope of the study, Prof. In the sample of İhsan Koz Primary School, an unused idle area determined in the school yard can be turned into a functional, sustainable and environmentally friendly area with recycled materials with small financial support and an application in which students can be included. The project was implemented with the facilities of the school, the participation of teachers, parents and students. It has been thought that with the opportunities provided by the project, the quality of applied and theoretical education can be increased, physical-mental development, nature, sustainability and recycling awareness can be increased.