Gün Işığı ile Aydınlatmanın Önemi ve Işık Tüplerinin Yapılarda Etkin Kullanımı

 

ÖZET Sürdürülebilirlik kavramı, beraberinde enerjinin etkin kullanımını ve doğal kaynaklardan mümkün olduğunca faydalanmayı önemli kılmıştır. Gün ışığının özellikle aydınlatmada kullanımını sağlamak ve arttırmak adına bilinen ve alışılmış yöntemlerin yanında alternatif olarak gelişmiş yöntemlerden de faydalanmak gerekmektedir. Bu çalışmada gün ışığının kullanıcı üzerine olumlu etkileri, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik kavramı üzerinde durularak gün ışığı kullanımının arttırılması adına yapılarda uygulanan çağdaş yöntemler tanıtılmıştır. Çağdaş yöntemlerden olan ışık tüpleri, binalardaki doğal aydınlatma verimliliğinin arttırmakta, kullanıcı üzerinde olumlu etkiler yaratmakta ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Işık tüpleri, mekana gün ışığının alınmasını sağlarken aynı zamanda gün ışığının hem ısıl etkisi hem de kamaşma gibi olumsuz etkilerinin de önüne geçmektedir. Sonuç olarak ışık tüplerinin özellikle derinliği fazla olan, gün ışığının ulaşmasının zor olduğu, fabrika, büyük mağaza, ofis gibi bir çok mekanda kullanımını arttırmak, böylelikle yaygınlaşmasını sağlamak hedeflenmektedir. ABSTRACT The concept of sustainability has made it important to use energy effectively and make use of natural resources as much as possible. In order to provide and increase the use of daylight especially in lighting, alternative and advanced methods should be used as well as known and conventional methods. In this study, the positive effects of daylight on the user, the concept of energy saving and sustainability and contemporary methods applied in buildings in order to increase the use of daylight are introduced. Light pipe systems are modern methods, increasing the efficiency of natural lighting in buildings, creating positive effects on the user and saving energy. While the light pipes ensure the daylight absorbation into indoors, it also prevents the negative effects such as thermal effect and glare. As a result, it is aimed to increase the usage of light pipes in many places especially with deep plan such as factories, department stores, offices where the daylight is difficult to reach, and thus to become widespread.