The Role of Climate Fiction Movies and Documentaries in Development of Awareness and Critical Thinking of Planning and Design Students

 

ABSTRACT Inspiration of heated debate on climate change motivates film makers to produce climate fiction (cli-fi) movies. It is important to assess whether cli-fi dystopian movies and documentaries are successful in creating awareness of moviegoers about hazards and risks of tomorrow's world. In particular, argument of the study focuses on understanding motivational capacity of dystopian cli-fi movies and documentaries on future professionals who are expected to design and implement resilient urban environments. Planning, design and construction department undergraduate students are the focus group of this study. The data is collected from a questionnaire technique with students in order to support the argument of the research. The questionnaire evaluates behavioural change of students particularly after watching cli-fi movies and documentaries. Questions seek out how their personal and/or professional perspectives have changed following their experiences with climate change related fiction movies and documentaries. Finally, the research argues how the dystopian cli-fi movies could be used as an effective tool to evoke professionals' perspectives in creating sustainable, resilient and climate adaptive environmental conditions. İklim Kurgu Filmlerinin ve Belgesellerinin Planlama ve Tasarim Öğrencilerinin Farkindalik ve Eleştirel Düşünmelerini Geliştirmedeki Rolü ÖZET İklim değişikliği konusundaki sıcak tartışmalardan ilham almak film yapımcılarını iklim kurgu (cli-fi) filmleri üretmeye motive etmektedir. Distopik iklim kurgu filmlerinin ve belgesellerinin yarının dünyasının tehlikeleri ve riskleri hakkında sinemaseverlerin farkındalığını yaratmada başarılı olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Özellikle, çalışmanın argümanı, dirençli kentsel ortamlar tasarlaması ve uygulaması beklenen gelecekteki profesyoneller üzerinde distopik iklim kurgu filmlerinin ve belgesellerinin motivasyon kapasitesini anlamaya odaklanmaktadır. Planlama, tasarım ve inşaat bölümü lisans öğrencileri bu çalışmanın odak grubudur. Çalışmanın argümanını desteklemeye yönelik olarak öğrencilerle anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Anket, özellikle iklim kurgu filmleri ve belgeselleri izledikten sonra öğrencilerin davranış değişimlerini değerlendirmektedir. Sorular, iklim değişikliği ile ilgili kurgu filmleri ve belgesellerle ilgili deneyimlerinden sonra kişisel ve/veya profesyonel bakış açılarının nasıl değiştiğini araştırmaktadır. Son olarak, araştırma, distopik iklim kurgu filmlerin profesyonellerin sürdürülebilir, dirençli ve iklime uyumlu çevresel koşullar yaratma perspektiflerini harekete geçirmek için nasıl etkili bir araç olarak kullanılabileceğini tartışmaktadır.