Okul Öncesi Eğitim Yapılarının Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin Değerlendirilmesi

 

ÖZET Okul öncesi eğitim yapıları, kullanıcıları sebebiyle, güvenlik konusunda diğer okul türlerine göre daha dikkatli olmayı gerektirir. Binalarda güvenliği sağlamada en kritik konulardan biri yangın güvenliğidir. Türkiye’deki yangın mevzuatında okul öncesi eğitim yapılarıyla ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır. Oysaki başkalarının desteğine muhtaç kullanıcıları olan bu yapıların mevzuatlarda detaylandırılması gereklidir. Çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim yapılarında pasif yangın güvenlik önlemlerinin doğru şekilde yapılmasına katkı sağlamaktır. Çalışma kapsamında okul öncesi eğitim yapıları için ulusal ve uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak pasif yangın güvenliğine yönelik performans kriterleri oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim yapıları tip projelerinden seçilen iki tasarım, oluşturulan performans kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda tip projelerin pasif yangın güvenliği bakımından yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Tip projelerin yetersiz olduğu performans kriterleri ise: kat adetleri, dersliklerin bina içindeki konumu, kompartıman alanları, yapı malzemeleri, yangın çıkışı sayıları, kaçış yolu genişlikleri, derslik kapı yönleri, kaçış pencereleri, algılama-uyarı sistemini gerektiren mimari şartlar ve yağmurlama sistemini gerektiren mimari şartlardır. Evaluation of Passive Fire Safety Precautions of Pre-School Education Buildings ABSTRACT Preschool education buildings require more caution for safety than the other types of school buildings due to their users. Fire safety is one of the most critical issues in the safety of buildings. Turkey fire legislation don’t have any specific provisions regarding to pre-school education buildings. However, these buildings whose occupants need others’ support have to be detailed in the legislations. The aim of the study is, to contribute to the realization of fire safety precautions in pre-school education buildings. Within the scope of the study, performance criteria for passive fire safety in pre-school buildings were developed by utilizing national and international legislations. Two typical pre-school building designs were selected from the Ministry of National Education project archive and were evaluated according to developed performance criteria. According to this evaluation it is concluded that, typical pre-school building designs are not sufficient enough in terms of passive fire safety precautions. The insufficient performance criteria of the typical designs are; number of floors, location of the classrooms in the building, compartment areas, building materials, exit numbers, fire exit widths, classroom door directions, escape windows, architectural conditions that require the detection-warning system and the sprinkler system.