Sürdürülebilirlik Kavramının İç Mimarlık Açısından Değerlendirmesi

 

Özet: Bu çalışmanın amacı, mevcut teknolojiler kullanarak iç mekân tasarımında sürdürülebilir ve doğru malzeme kullanımının öneminin anlaşılmasını sağlamaktır. Yapıların ulusal ekonomi üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu, doğru malzeme seçimi ile en iddiasız ve küçük değişikliklerin bile çevre gelişimine ve ekonomik refaha önemli katkılar yapabileceğini anlatmaktır. Bu amaç doğrultusunda, sürdürülebilirlik kavramının İç mimarlık açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca iç mimarlığın tasarım ilkeleri ve yöntemleri literatüre dayalı olarak incelenmiş sonuçta ise Doğal kaynakların, gerçekte sanıldığı gibi motorlu araçlar tarafından değil, ağırlıklı olarak yapı sektörü tarafından tüketildiği göz önüne alındığında, sürdürülebilir kalkınmanın ve bu bağlamda sürdürülebilir mimarlığın gelecek nesiller için önem taşıdığı vurgulanmıştır. Abstract The aim of this study is to understand the importance of sustainable and correct use of materials in interior design using existing technologies. It is to explain that the structures have important effects on the national economy and that even the most unpretentious and minor changes with the right material selection can make a significant contribution to environmental development and economic prosperity. For this purpose, the concept of sustainability has been evaluated in terms of interior architecture. In addition, the design principles and methods of interior architecture were examined based on the literature. Considering that natural resources are consumed predominantly by the construction sector, not by motor vehicles, as it is believed, sustainable development and sustainable architecture in this context are important for future generations.