Konut Merdivenlerinin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İncelenmesi

 

ÖZET Bu çalışmanın amacı konut yapılarında, kullanıcı memnuniyeti açısından konut merdivenlerinin incelenmesidir. Amaç doğrultusunda seçilen konutlara ait merdiven özellikleri incelenmekte ve kullanıcıların yaşadıkları konutların merdivenlerinden memnuniyet düzeyleri değerlendirilmektedir. Alan araştırması kapsamında 20 adet konut yapısı belirlenmiştir. Bu konutlarda ikamet eden 488 kişi ile anket yapılmıştır. Anket soruları konut merdiven memnuniyetini değerlendirmek üzere oluşturulan kriterler doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan anket ve yerinde gözlemler, katılımcıların kişisel özellikleri, konut ve konut merdivenine ait özellikler, konut merdivenlerinden memnuniyet kapsamında kullanıcı görüşleriolmak üzere üç ayrı başlık altında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, konut merdiven memnuniyeti açısından ses yalıtımı, aydınlatma düzeyi, havalandırma düzeyi, iniş-çıkışların renk ve desen açısından algılanabilirliği parametrelerinin öne çıktığını ortaya koymaktadır. Kullanıcıların aydınlatma elemanlarının ve elektrik düğmelerinin yeri-ulaşılabilirliği, merdivenin, küpeştenin, korkulukların boyutları konusunda orta düzeyde memnun oldukları görülmüştür.Merdivenlerde kullanıcıların bir bölümünün kaza geçirdiği tespit edilmiştir. Yetersiz aydınlatma ve yüzeyin kaygan olması,yaşanan merdivenkazalarınıntemel nedenlerindendir. Ayrıca merdivende rıht yükseklikleri uygun olmadığında, rıht yüksekliklerinde uygulamadan kaynaklı olarak yer yer farklılaşmalar olduğunda, basamak kaplaması aşındığında, basamak genişliğinin değişikliğe uğradığında kullanıcıların memnuniyet düzeyi olumsuz yönde etkilenmektedir. Examination of Stairs in Residences from the User Satisfaction Point of View ABSTRACT The purpose of this study is to examine stairs in terms of user satisfaction in residential buildings. In line with this aim, properties of staircases in selected buildings were examined and the satisfaction levels of users were evaluated. Within the scope of the study 20 buildings were selected. 488 people residing in these buildings were surveyed. The survey questions were prepared based on the criteria created for evaluating the satisfaction levels from staircases. The survey and on-site observations within the scope of the study were evaluated under three different headings: personal characteristics of the participants, the characteristics of the residences and staircases, and user opinions related to satisfaction from the staircases. The results show that the parameters that are important for user satisfaction from staircases in buildings are sound insulation, lighting levels, ventilation levels, and color and pattern perceptibility. It was seen that users are moderately satisfied with the location and accessibility of the lighting elements and the electrical switches, size of stairs, guardrails and railings. It was understood that some of the users had accidents while using stairs. Insufficient lighting and slippery surfaces were the main reasons for these accidents. In addition, when the height of the stairs are not adequate, when there are variations in the elevation of stairs, when the surface of steps are worn, and when step widths change, the satisfaction of users is affected adversely.