Yayalaştırılan Alanlardaki Sorunların Konya-Zafer Meydanı Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi

 

ÖZET Kentlerin büyümesi ve nüfusun artması ile kentlerde taşıt kullanımı artmakta ve özellikle kent merkezlerinde trafik sorunlarına yol açmaktadır. Araçların ön planda olduğu, yayanın ise geri plana atıldığı tasarımlarda ve özellikle yoğunluğun fazla olduğu kent merkezlerinde yayalaştırma projeleri yapılarak, tamamen yayaların kullanımına sunulmaktadır. Dünya’nın pek çok yerinde yapılan bu projeler ile amaç; yaya ve araç trafiğini birbirinden ayırmak, toplanma mekanları oluşturmak, alışveriş alanları sağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmaktır. Bu çalışmada; Konya’da ilk yayalaştırılan alan olan ve diğer yaya alanlarının oluşturulmasında Konya ölçeğinde örnek teşkil etmesi sebebiyle Zafer Meydanı yaya alanı örnek alan olarak seçilmiştir. 2005 yılında servis harici trafiğe kapatılarak yayaların kullanımına açılan Konya’nın merkezinde Zafer Meydanı’nda bulunan Kazım Karabekir Caddesi’nin yayalaştırma projesi sonucu geçirdiği değişim tespit edilmiştir. Ayrıca alandaki günümüze dair tasarım, ulaşım, peyzaj, cephe ve yapı malzemelerine ilişkin sorunlar beş başlık altında toplanarak tespit edilmiş ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Çalışma alanının yayalaştırmadan önceki hali için arşivlerde yer alan fotoğraflardan yararlanılmıştır. Mevcut durumundaki sorunlar doğrudan inceleme ve gözlem yapılarak tespit edilmiş ve fotoğraflarla desteklenmiştir. Sonuç olarak yoğun kullanılan yaya bölgesindeki sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Evaluation of the Problems in the Pedestrianization on the Case of Konya-Zafer Square ABSTRACT As cities grow and population increases, the use of vehicles increases in urban areas, leading to traffic problems especially in urban centers. The design of the vehicles as the front and the rear as well as the design of the urban centers where the density is especially high are made for pedestrian use. These projects, which are carried out in many parts of the world, to separate pedestrian and vehicle traffic, to create meeting places, to provide shopping areas and to facilitate transportation. In this study; because it is the first pedestrian area in Konya and the other pedestrian area is an example in the Konya scale, the pedestrian area of Zafer Square was selected as a sample area. The change in Kazim Karabekir Caddesi, which is located in the center of Konya, which was closed to traffic in 2005 and opened to the use of pedestrians, as a result of the pedestrianization project was examined. In addition, the problems related to design, transportation, landscape, facade and building materials in today's area are documented with photographs under five headings. The photographs in the archives were used to determine the status of the study area prior to project. Today's current problems are directly identified through observation and analysis and supported by photographs. As a result, a solution to the problems in the intensely used pedestrian zone has been proposed.