Sayısal Oyun Tasarımında Oyuncu Deneyimi: Mobil Oyunlarda Oyuncu Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

 

ÖZET Mobil teknolojilerin sosyal yaşamın önemli birer unsurları haline gelmesiyle insanların birçok alandaki deneyimleri değişmektedir. Bu değişimin önemli bir alanını oyun sektörü oluşturmaktadır. Oyun oynama pratiklerinin daha önceki deneyimlerden farklılaşarak mevcut mobil teknolojilere uyum sağladığı görülmektedir. Bunun sonucunda mobil oyun oynama deneyimlerinin yeniden şekillendiği farklı bir oyun sektörü ve bu sektörün kullanıcıları olarak da farklı bir oyuncu kitlesi oluşmaktadır. Bu kitlenin tercihlerine göre de mobil oyun dünyasının ürünleri olan mobil oyunların yapısı şekillenmektedir. Bu kapsamda öncelikle oyuncu deneyimi ve bu deneyimi etkileyen oynanabilirlik ve oynanış gibi kavramların incelenmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmada bahsedilen kavramların incelenmesine çalışılmıştır ve mobil oyuncu kitlesinin tercihlerinin daha iyi anlaşılması adına mobil oyuncu kitlesi görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen bilgi ve bulgular ışığında mobil oyun dünyasının iki ana aktörünün (mobil oyunlar ve mobil oyuncu kitlesi) mevcut ve gelecek durumları değerlendirilmiştir. ABSTRACT The experience of people in many areas has changed as mobile technologies have become important elements of social life. An important area of this change is the game sector. It seems that gaming practices are different from previous experiences and have been adapted to existing mobile technologies. The result is the emergence of a different gaming sector in which mobile gaming experiences are reshaped and the corresponding ecosystem of players. According to the player preferences, the new ecosystem forms the structure of mobile games, which are the products of mobile game world. In this context, it will be useful to examine concepts such as player experience and play ability and game play which affect this experience. In the present work,we examine in order to the concepts mentioned above and refer to the mobile players to better understand the preferences of gaming ecosystem. In light of the results obtained, we evaluate the present and future of the two main actors of the ecosystem (mobile games and mobile players) studided.