Sanat Eğitiminde Yaratıcı Öğretim Teknikleri Örneği: Desen Derslerinde Grup ve İşbirlikli Çalışma

 

ÖZET Sanat eğitimi; eğitimcilerin öngörüleri, hayal güçleri, yeterlilikleri, yenilikçi ve yaratıcı tavırları, gelişimleri, program geliştirmeleri gibi, nitelikli sanat eğitimcileri ile mümkündür. Eğitim süresinin her aşamasında öğrencileri iyi tanıyabilen ve yönlendirebilen, bilgi ve görüşlerini iyi aktarabilen, öğrencilerin kendi görüşlerini oluşturmasına ve çizgilerini bulmasına olanak sağlayan vb. eğitimci kişiliği, ders kalitesini ve başarıyı artıran bir sonuca götürdüğü bilinmektedir. Sanat eğitiminde klasik öğretim yöntemleri yanı sıra öğrenci merkezli, çözüm odaklı, çağdaş ve yaratıcı yöntemler de yer almalıdır. Plastik sanatların temel derslerinden biri olan desen, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarını öngören bir derstir. Bu araştırma ise eğitimcinin de grubun bir parçası olduğu düşünülerek desen çizimi grup olarak yapılabilir mi sorusundan hareketle ele alınmıştır. Derslerin monotonluktan uzaklaştırılıp fikir alışverişi geliştirilebildiği, sorumluluk üstlenilebildiği, problemin fark edilip çözüm ve yorum üretilebildiği, daha aktif süreç yaşanmasının sağlandığı bir yöntem geliştirme üzerine yapılmış çalışmaların anlatılması hedeflenmektedir. Nitel araştırmayla birlikte amaç doğrultusunda uygulanan grup çalışma yöntemleri, kazandırdıkları, öğrenci görüşleri ve ortaya çıkan çalışmalar değerlendirilmiştir. Creative Teaching Techniques in Art Education: Group and Collaboraion Study in Drawing Lessons SUMMARY Art education is rendered possible with qualified art educators who are prescient, imaginative, proficient, innovative, creative, progressive and program developers. It is accepted that the educationalist individual who can get familiar with the students and direct them, convey his/her knowledge and remarks and lets students develop and find their own lines (etc.), improves the class quality and success. Alongside classic teaching methods in art education, student centric, solution oriented, contemporary and creative methods also should be involved. Being one of the fundamental classes of plastic arts, drawing is a class that envisages students to work as individuals. This study, however, approaches with the question “can drawing be conducted as a group” considering the educator is also a part of the group. It is aimed to depict the studies that are developed, in which exchanging of ideas, taking responsibility, defining the problems and coming up with solutions and remarks for them is emphasized, therefore steering the class away from monotony and providing a more active process. Group study methods conducted towards the aim, upsides they bring, student remarks and the resulting studies will be evaluated via qualitative research.