Prefabrike Beton Panel Sistemlerin Konut Üretiminde Kullanım Olanakları

 

Konut üretiminde kullanılan prefabrike beton panel sistemler hakkında rehber niteliğinde bir kaynak oluşturmayı amaçlayan çalışmada prefabrike beton paneller, boyutlarına göre büyük boy, orta boy ve küçük boy paneller olmak üzere 3 başlıkta sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Belirlenen 19 kriter ( elemanın üretim yeri, eleman tipi, malzeme, yaygın modüler boyut, boyut sınırlaması, ağırlık, kat sınırlaması, döşemede geçilebilen açıklık, tasarım esnekliği, yüzey özelliği, maliyet, nakliye, montaj araçları, işçilik, prefabriklik derecesi, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın güvenliği ve sürdürülebilirlik) doğrultusunda yapılan analizler değerlendirildiğinde prefabrike beton paneller ile sınıflarına bağlı olarak az ya da çok katlı, yüksek izolasyonlu, güvenli, geniş açıklıklı, geri dönüşüme uygun ve üretim aşamasında malzeme sarfiyatı az olan konutlar üretilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu olumlu özelliklerinin yanı sıra prefabrike büyük boy beton panellerin, tasarım kısıtlamaları, maliyetinin yüksek olması ve geniş kapsamlı taşıma–montaj araçları gerektirmesi; prefabrike küçük ve orta boy panellerin ise işçilik ve maliyetinin yüksek olması gibi olumsuz özellikleri vardır. Yapılan çalışma, prefabrike beton panellerin mimari projelerde kullanımına yöneliktir, statik hesaplamalar kapsam dışıdır.