Sayısal Tasarım Sürecinin Tekstil Baskı Trendleriyle Etkileşimi

 

Özet Birçok endüstride olduğu gibi, tekstil tasarım ve üretim süreçlerinde sayısal teknolojiler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bilim ve teknolojinin etkileşimi ile gelişen, sayısal tasarım ve üretim süreçlerinde kod ve özel yazılım, tekstil tasarım ve üretim süreçlerinde giderek etkisini arttırmaktadır. Teknoloji, bilgi ile çalışma kabiliyetimizi arttırmakta, aynı zamanda yeni ve farklı düşünme biçimlerinin de önünü açarak yaratıcılığın ve özelleştirilmiş tasarımın gelişimini desteklemektedir. Araştırmada, tekstilde sayısal tasarımın sürecinde kod ve özel yazılım yoluyla tekstil baskı tasarımı yaklaşımına değinilecektir. Ayrıca sayısal üretim yöntemlerinden inkjet baskı teknolojisi incelenecek, sayısal tasarım sürecine sağladığı olanaklara yer verilecektir. Çağdaş yazılım sanatının kreatif etkisinin tekstil tasarım sürecindeki rolü örneklerle ifade edilecektir. INTERACTION OF DIGITAL DESING PROCESS WITH TEXTILE PRINT TRENDS ABSTRACT As in many industries, Digital Technologies are widely used in textile design and production processes. Developing with the interaction of Science and technology, code and special software in digital design and production processes increases the influence of textile design and production processes. It enhances our ability to work with technology and knowledge, and at the same time supports the development of creativity and customized design by opening up new and different ways of thinking. The research will touch on the approach of textile printing design through code and special software in the process of digital numerical design. In addition, inkjet printing technology will be examined from the digital production methods, and the possibilities provided for the digital design process will be included. The role of contemporary software art in the textile design process will be explained by examples.