The Legacy of Bauhaus Pedagogy in Digital Design

 

ABSTRACT The present study takes the question “What is left from the Bauhaus,” as its point of departure, and examines the relevancy of the pedagogical model, by foregrounding some of the core ideas of the school, and evaluating these with respect to the set of conditions, specific to the present time, and with respect to the pedagogical problems, aims, and privileges of the contemporary design education, with an emphasis on so-called digital design. ÖZET Çalışma “Bauhaus’dan ne kaldı?” sorusunu çıkış noktası olarak ele alarak, okulun temel fikirlerini günümüze özel bir seri koşul seti ile ve aynı zamanda dijital tasarım vurgusu üzerinden çağdaş tasarım eğitiminin pedagojik problemleri, amaçları ve farklılıkları çerçevesinde değerlendirerek ön plana taşır ve pedagojik modelin bu bağlamdaki geçerliliğini araştırır.