“Tasarlanmış” Yerelden “Promosyon” Endüstriyele: Ehl-i Keyf Örneği

 

ÖZET Kültürel verilerin, yeme-içme alışkanlıkları üzerinde fiziksel etkilerinin nesnelerin değişimindeki kültürel ve sosyal kimliğin oluşturulmasında önemli bir kaynak olduğunu söylemek mümkündür. Tüketim alışkanlıkları neticesinde biçim kazanan servis sunum ürünleri, yeme-içme kültürünü oluşturan fiziksel etkenler, geleneksel yapı, çevre ve tüketim usulü (adab) ile anlamın aktarımını sağlayan estetik nesneleri meydana getiren görsel öğeler olarak belirtilebilir. Yiyecek ve içeceklerin sunumları, kültürel verilerin taşıyıcısı olarak toplumun yaşam biçimi, gelenek ve kültürel özellikleri nesneler aracılığıyla aktarmaktadır. Bu çalışmada rakı tüketim kültüründe sunuma yönelik bileşenlerden ehl-i keyf'in, geçmiş ve günümüz kullanımları arasındaki anlam aktarımlarının ve kavramsal ilişkilerinin ürün tasarımına etkileri ele alınmıştır. Zanaat üretimine adapte edilen servis sunum ürünlerinden ehl-i keyf'in rakı kültürünün gelenekselliğine yaptığı çağrışımlar, yerel üretimden seri üretime dönüşümü ve promosyon ürünler olarak tüketici ile buluşması incelenecektir. Çalışma kapsamında toplumsal yeme-içme davranışlarımızın rakı tüketim kültürüne, servis sunum ürünlerine ve aksesuarlarının tasarımlarına yansımaları; promosyon ürünü olarak tüketiciye sunulan ehl-i keyf odağında incelenecektir.