Açık Ofislerde Kullanılan Çalışma Masası Panel Renklerinin Çalışanların Algısal Performansı Üzerindeki Etkileri

 

ÖZET Bu çalışmada, aynı karakteristik özelliklerde fakat farklı panel renklerine (kırmızı ve beyaz) sahip “+” şeklinde çalışma masaları bulunan açık ofislerin mekansal kalite algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, kullanılan açık ofislerde bulunan “+” şeklinde çalışma masalarının farklı panel renklerinin ofis çalışanlarının algısal performansı üzerinde etkili olacağı varsayılmaktadır. Bu varsayımı test etmek için ERSA Sincan OSB yerleşkesinde bulunan kırmızı ve beyaz panel renklerine sahip “+” şeklindeki çalışma masalarını kullanan ofis çalışanlarının, açık ofis mekanlarını anlamsal farklılaşma ölçeği kullanarak değerlendirmeleri istenmiştir.Değerlendirme sonucunda, kullanıcıların beyaz panel rengine sahip çalışma masalarının bulunduğu açık ofisleri, kırmızı panel rengine sahip çalışma masalarının bulunduğu açık ofislere oranla daha olumlu yönde algılayarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Effects on Employees’ Perceptual Performance of the Worktable Panel Colors used in Open Plan Offices ABSTRACT In this study, it is aimed to determine the perception of the spatial qualities of open plan offices which have the same characteristics but different worktable panel colors (red and white). Accordingly, it is assumed that different worktable panel colors used in the open offices will have an effect on the perceptual performance of the office employees. In order to test this assumption, ERSA office workers who use "+" shaped worktables with red and white panel colors in the Sincan OSB settlement were asked to evaluate open plan offices by using semantic differentiation scale. According to the evaluation results, it was determined that the employees using open offices with white panel color tends to evaluate the spaces more positive than the employees using open plan offices with red panel color.