Atriyumlu ofislerde doğal havalandırma ‘Ilıman iklim örneği’

 

Özet Mekanik bir araç kullanmadan kapalı bir ortam havasının taze hava ile değiştirilmesi olarak adlandırılan doğal havalandırma, konfor artırma, sağlık ve yapı soğutma amaçlarıyla kullanılır.Yapılarda farklı yöntemlerle ve / veya farklı yapı bileşenleri ile gerçekleştirilebildiği gibi iklim bölgelerine göre uygulamada farklılıklar da gösterebilir. Doğal havalandırmanın etkin şekilde sağlandığı yapı bileşenlerinden biri atriyumlardır. Atriyumlarda doğal havalandırma sisteminin temel amacı; yaz döneminde ısınan havayı mümkün olduğunca atriyumun üst seviyelerinden uzaklaştırarak düşük iç ortam sıcaklığı elde etmek, kış döneminde ise atriyumun üst seviyelerinde biriken sıcak havayı diğer mekanlara iletmektir. Bu çalışmada, atriyumun doğal havalandırmaya olan etkisi görnek amaçlanmış, çalışma kapsamında ılıman iklim özelliğine sahip bölgelerdeki atriyumlu ofis yapıları ele alınarak incelenmiştir. İncelenen örneklerde atriyumlar, yapıda uygulanan havalandırma türleri, atriyumun yapıdaki yatay ve düşey konumu, atriyum çatı ve cephe özellikleri, atriyum plan ve kesitindeki havalandırma şemasına göre incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda seçilen ofis yapılarınadaki atriyumlarda baca etkili doğal havalandırma yapıldığı vebaca etkisini artırmaya yönelikatriyumlardaçeşitli çözümlerin oluşturulduğu görülmüştür.