Tasarım Stüdyolarında Çizim Masası Yoğunluğunun Öğrencilerin Algısal Performansı Üzerindeki Etkileri

 

ÖZET Bu çalışmada, aynı karakteristik özelliklerde fakat iki farklıçizim masası yoğunluğuna (%30, %40) sahip modellenmiş sanal tasarım stüdyolarının algısal kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, modellenen sanal tasarım stüdyolarında kullanılan iki farklı çizim masası yoğunluğunun öğrencilerin algısal performansı üzerinde etkili olabileceği varsayılmaktadır. Bu araştırma varsayımını test etmek için Selçuk Üniversitesinde bulunan mevcut bir tasarım stüdyosunda var olduğu düşünülen, iki farklı çizim masası yoğunluğuna sahip tasarım stüdyolarına ait mekânlar modellenmiş ve öğrencilerinVR sanal gerçeklik gözlüğü yardımıyla bu sanal mekânları değerlendirmeleri istenmiştir. Öğrencilerin her ikisanal mekânı değerlendirmelerinde anlamsal farklılaşma ölçeği kullanılmıştır. Sonuçta, öğrenciler tarafından %30 eşya yoğunluğuna sahip mekânıntüm sıfat çiftleri için %40 eşya yoğunluğuna sahip mekâna oranla daha olumlu yönde algılandığı belirlenmiştir. Effects on Students’ Perceptual Performance of the Densities of Drawing Table in Design Studios ABSTRACT In this study, it is aimed to determine the perceived quality of two modeled virtual design studios, which have the same characteristics but two different drawing table densities (30%, 40%). Accordingly, it is assumed that the drawing table densities of the virtual studio space models that are modeled may have an effect on the perceptual performanceof the students. To test the assumption a study were modeled the environments of two design studios with two different drawing table densities assumed to exist in a design studio at Selçuk University and students were asked to evaluate these virtual spaces with the aid of VR virtual reality goggle. Based on this assumption, each virtual space was tested by using semantic differential scale. As a result, it has been determined that the place with 30% drawing table density by the students is perceived more positively than the place with 40% drawing table density for all adjective pairs.