“Kotatsu” Örneğinden Yararlanarak Geleneksel Harput Evindeki “Kürsü” Kullanımının İyileştirilmesi ile Geleneksel Türk Evi’nin Restorasyonu’nda Isınma İhtiyacının Karşılanması

 

ÖZET Geleneksel evin restorasyonunda, tesisatla ilgili karşılanması gerekli teknik ihtiyaçlar karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel evin yapısal ve işlevsel olarak günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yapılacak müdahaleler teknik ve yapısal olarak geleneksel evin özgün detaylarına zarar vermektedir.Teknik ihtiyaçların günümüzün teknikleriyle karşılanması; somut kültürel mirasımız olan geleneksel evin görünümüne uygun olmayan ve geleneksel kültüre ait olmayan görüntüler vermektedir. Geleneksel evi adeta dondurarak müze gibi işlevsiz bir hale getirmek ise önerilmemektedir. Herhangi bir işlev verildiğinde de günümüz teknik ihtiyaçlarına cevap verebilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu teknik ihtiyaçlardan biri ısınmadır. Bu çalışmada; geleneksel evin restorasyonunda karşılaşılan teknik sorunlardan biri olan ısınma konusunda; geleneksel Elazığ (Harput) evindeki “kürsü”nün geleneksel Japon evindeki kotatsu kullanımına benzerliğinden yararlanarak geleneksel bir kullanımın “kotatsu”da olduğu gibi geliştirilerek günümüzün ısınma sorununun çözümünde kullanımı incelenmiştir. Bu çözüm; geleneksel evin restorasyonunda ısıtma tesisatıdöşenmesini gerektirmeyerek geleneksel eve zarar veren teknik ve yapısal müdahaleyi ortadan kaldırır. ABSTRACT Traditional house restoration, plumbing related necessary technical requirements be met. However, the traditional House of structural and functional needs of today as to the technical and structural interventions to be held at the traditional House of original details as damaging. Meeting today's techniques of technical needs; the tangible cultural heritage and traditional culture traditional house view may not conform to displays that do not belong. Traditional house literally freeze a function, such as the Museum is making is not recommended. Given any function is also able to meet the needs of today's technique is emerging as a need. This technique is one of the needed warmth. In this study; one of the problems encountered in the traditional house restoration techniques is warming; traditional Elazığ (Harput) House "kürsü" for use by taking advantage of its traditional Japanese House is a traditional use "kotatsu" as well as the enhanced use of today's warming. This solution; traditional house restoration, heating supplies laid the technical and structural damage to traditional home by allowing you to eliminate interference.