Şehir Planlama Eğitiminde Temel Tasarım Öğretisi: Planlama Stüdyosu 1 Dersi Deneyimi

 

ÖZET Planlama Stüdyosu 1 dersi ile öğrencilerin yaratıcı düşüncelerinin geliştirilmesi ve çok boyutlu düşünme ve ifade etme yeteneğinin kazandırılmasıamaçlanmakta olup ders kapsamında temel tasarım ilkeleri ile birlikte soyut düşünmeye yönlendirme, görsel algı becerisi kazandırma, mekanı tanıma ve anlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma ile Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde okutulan Planlama Stüdyosu 1 dersi deneyimi ele alınarak, temel tasarım eğitiminin, Planlama Stüdyosu 1 dersinin amaçlarına ulaşmadaki etkinliği, dersin işleyiş sürecinde karşılaşılan sorunlar ve dönem sonunda öğrencilerin kazanımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. ABSTRACT Throughout the Planning Studio 1 course, whose purpose is to improve creativity of students and to obtain the ability of multi dimensional thinking and expression skill, the studies concentrate on orienting abstract thinking, obtaining visual perception skills, identifying and understanding the space by means of basic design principles. In this study, based on the experience of Planning Studio 1 course which is taught at Necmettin Erbakan University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of City and Regional Planning, it is aimed to evaluate the effectiveness of basic design education in reaching the goals of Planning Studio 1, problems encountered in the process of the course and achievements of the students at the end of the semester.