Savaş Sonrası Modernizm: Römerstadt Konutları ve Frankfurt Mutfağı

 

I.Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın büyük bir yıkıma uğradığı ve ekonomik problemlerle birlikte konut sıkıntısının da oluştuğu bilinmektedir. Bu duruma çözüm olarak 1925-30 yılları arasında Frankfurt’ta sosyal konutlar yapılmaya başlanmaktadır.Konut tasarımlarında modernizmin getirisi olan teknoloji kaynaklarının kullanımı yüksek düzeyde görülmektedir.Özellikle elektrik kullanımı, yapıdaki renk kullanımı, yeşil alan tasarımları konutlaşmanın modernizme dayalı yenilikleri olarak ön plana çıkmaktadır.Bu çalışmanın amacı savaş sonrası modernizme sosyal konutlar örneğinde değinmek ve Römerstadt konut mutfaklarını incelemektir. Konutlarda kullanılan ve uluslararası üne sahip olanFrankfurt mutfağının,tasarım, malzeme, renk, işlev ve kullanıcı ilişkisinin toplumsal hayat bağlamındairdelenmesi yöntem olarak kullanılmaktadır. Römerstadtsosyal konut projesi, Frankfurt mutfağına uygun tasarım ve teknoloji kullanımı dışında her şeyin en ufak detayına kadar düşünülmeye çalışılmış olması ile önem kazanmıştır. Sonuç olarak;bazı dernek ve grup çalışmaları ile ortaya çıkan bu mutfaklar modüler mutfakların öncülüğünü yapmakta, mutfak tasarımı gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada Römerstadt konutları hakkında araştırmalara yer verilerek Frankfurt mutfağının yeri ve problemlerine değinilmektedir. Post-War Modernism: Römerstadt Housing and Frankfurt Kitchen Germany had devastated after I. World War and it is known that economic problems had caused a trouble about housing. As a solution, public housing had started to build between 1925 and 1930 in Frankfurt. In house designs, it is seen that the technology utilization of modernism much. Especially, usage of electricity, usage of color, green designs came to the forefront as a housing modernism. The aim of this study is to mention about post-war modernism in the case of social housing and to investigate Römerstadt housing kitchens. As a methodology, Frankfurt Kitchen, which is used in Römerstadt houses and has an international reputation, is examined in the context of the social life of design, material, color, function, user relation. Römerstadt social housing project has gained prominence through the thinking of the smallest detail of everything and the design of Frankfurt Kitchen and usage of technology. As a result, the kitchen which designed by many association and group works is lead modular kitchens and has a big role in the progress of kitchens. In this study, the place and problems of the Frankfurt Kitchen are mentioned by exploring Römerstadt housing.